Категорія - Керівники |  Галузь - Діяльність у галузях радіомовлення, телебачення, агентств із друку, видання газет та інших засобів інформації
Інструкція для посади "Завідувач пункту кореспондентського", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 83. Діяльність у галузі радіомовлення та телебачення (Видання друге, перепрацьоване)", що затверджен державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України 19.11.2002 р. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж журналістської роботи - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство, накази, розпорядження, інші нормативні матеріали, що стосуються діяльності корпункту; інформацію щодо найважливіших громадсько-політичних подій, досягнень та проблем в господарському, науковому та культурному житті країни і за кордоном; технічні засоби та технологію створення газети (журналу, теле-, радіопередач); літературне редагування; основи авторського і трудового права; економіку, організацію праці та управління; правила з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує діяльністю кореспондентського пункту, зокрема складанням проектів перспективних і поточних виробничо-фінансових планів корпункту, відповідає за їх виконання. Підтримує постійний зв'язок з органами державного й господарського управління, місцевого самоврядування, громадськими організаціями та творчими спілками, прес-центрами, інформаційними агентствами, засобами масової інформації. Розподіляє завдання між кореспондентами, узагальнює досвід їх роботи, готує власні матеріали. Організовує роботу щодо залучення та розширення кола кваліфікованих авторів, проводить роботу з авторським активом. Забезпечує правильне й раціональне використання спеціальної техніки, транспорту, інших матеріально-технічних засобів, які виділяються корпункту. Узагальнює результати роботи з листами читачів (телеглядачів, радіослухачів), готує рекомендації щодо їх використання в публікаціях (передачах). Контролює дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку та правил з охорони праці. Вносить пропозиції щодо зарахування на роботу, звільнення, заохочення, накладання дисциплінарних стягнень на порушників трудової й виробничої дисципліни.