Категорія - Робітники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Машиніст брикетного преса 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: основи технології брикетування; властивості вихідних для брикетування матеріалів і сировини; будову, режим роботи та правила експлуатації пресів, парових машин (двигунів); принцип дії, режим роботи, систему керування автоматизованої вальцьової установки та допоміжного обладнання пресового цеху; склад технологічної сировини, застосовуваної під час пресування сухим і мокрим способами; розрахунок усадки шихти; правила розігрівання, пуску та обслуговування пресів та парової машини під час роботи, правила керування механізмами та принцип роботи запобіжних пристроїв і засобів вимірювань; порядок збирання й встановлення матриць; схеми енергопостачання, подання пари й води на обігрівання та охолодження преса, систему обезпилювання; основи електроніки, теплотехніки, електротехніки; слюсарну справу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює пресування вугілля, шихти та інших вихідних для брикетування матеріалів і сировини на вальцьових пресах та штемпельних пресах із електроприводом, регулювання режиму пресування. Спостерігає за роботою пресів та виходом брикету або напівбрикету, системою вентиляції, температурним режимом. Проводить підготовку шихти та охолодних лотків (жолобів) до прийняття готових брикетів і напівбрикетів; переведення преса на пресування сухим способом; обслуговування обладнання пресового цеху; спостерігає за показаннями засобів вимірювань, системами обезпилювання, охолодження, обігрівання пресової головки та системою транспортерів; здійснює контроль за якістю продукції, що випускається; підготовку пресів до роботи, пуск та зупинку їх; прийняття пресів після встановлення формувальних деталей (матриць). Виявляє та усуває неполадки в роботі обслуговуваного обладнання.