Категорія - Робітники |  Галузь - (Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності)
Інструкція для посади "Охоронець", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Охоронець - професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка у навчальному закладі відповідного профілю. Спеціальна підготовка стосовно технічного та інших організаційних особливостей охорони особи за договором (угодою). Без вимог до стажу роботи. Старший охоронець - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією охоронця - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство, стандарти, накази, розпорядження, інструкції та іншу організаційно-розпорядчу документацію з охоронної діяльності; основи кримінального та адміністративного законодавства; порядок застосування та використання вогнепальної зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, охоронно-технічних засобів забезпечення безпеки; індивідуально-психологічні риси та особливості поведінки особи, яку охороняє; основи службової поведінки, етикету; тактико-технічні характеристики та правила використання спеціальних засобів охорони, зв'язку, сповіщення, попередження про небезпеку; правила та норми з охорони праці, екологічної та пожежної безпеки; порядок надання першої медичної допомоги; місця розташування правоохоронних органів, порядок та способи встановлення з ними зв'язку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує безпеку й недоторканість особи, якій на договірній основі надаються послуги охорони. Супроводжує особу під час її пересування за маршрутами і в разі потреби застосовує, згідно із чинним законодавством України, право на вжиття заходів щодо запобігання або перешкоджання злочинові, на захист життя і здоров'я особи, яку охороняє, від протиправних посягань. Підтримує візуальний контакт з особою, яку охороняє, оцінює оперативну обстановку і з виникненням загрози, застосовуючи професійні способи й засоби, захищає її та негайно евакуює з небезпечної зони. Створює умови для затримання тих осіб, що посягають на права, гідність, безпеку, життя та здоров'я особи, яку охороняє. Вживає заходів щодо захисту особи, яку охороняє, від нападу шляхом застосування вогнепальної зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, з використанням допоміжних знарядь та фізичної сили відповідно до чинного законодавства України. Використовує охоронно-технічні засоби, які пройшли сертифікацію на право застосування в Україні. Застосовує психологічні прийоми з метою розв'язання складних ситуацій під час запобігання або припинення протиправних посягань. У разі заподіяння шкоди здоров'ю особи, яку охороняє, надає їй першу медичну допомогу, забезпечує перевезення до медичного закладу. У разі заподіяння шкоди здоров'ю правопорушника, дотримуючись заходів особистої безпеки, надає йому першу медичну допомогу. У разі смерті правопорушника після застосування активного захисту або оборони повідомляє про це територіальний орган внутрішніх справ і забезпечує недоторканість місця події до прибуття представників правоохоронних органів.