Категорія - Фахівці |  Галузь - Видавнича справа
Інструкція для посади "Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією фахівця видавничо-поліграфічного виробництва II категорії: для спеціаліста - не менше 1 року, для бакалавра - не менше 2 років. Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр); для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра - стаж роботи за професією фахівця видавничо-поліграфічного виробництва - не менше 1 року. Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: методичні та нормативні матеріали з технологічного підготовлення виробництва; технологію редакційно-видавничого процесу та поліграфічного виробництва; видавниче та поліграфічне устаткування; основи менеджменту, ринкові методи господарювання; елементи й програмне забезпечення видавничо-поліграфічних систем; формати графічних і текстових файлів; засоби запису й розмноження інформації; передовий вітчизняний та світовий досвід створення видавничої і поліграфічної продукції у сфері малого бізнесу; основи економіки, організації праці й трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує організацію технологічного процесу зі створення видавничої і поліграфічної продукції у сфері малого бізнесу. Здійснює контроль за дотриманням технології виготовлення книжково-журнальної, газетної, рекламної, етикеткової, акцидентної продукції, паперово-білових виробів, а також електронних видань на магнітооптичних та інших носіях. Оформляє технологічну документацію. Складає графік проходження видань на всіх стадіях виробничого процесу. Координує роботу працівників виробничих підрозділів. Контролює якість матеріалів, напівфабрикатів та готової продукції. Готує пропозиції для оптимізації виконання технологічних операцій зі створення видавничої і поліграфічної продукції. Вибирає програмне забезпечення та здійснює його інсталяцію для створення настільної видавничої системи. Погоджує формати даних для передавання інформації між елементами видавничо-поліграфічної системи, організовує безперервне забезпечення виробництва матеріалами, обліковує їх надходження і використання, оформляє заявки на придбання.