Інструкція для посади "Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - фахівець видавничо-поліграфічного виробництва I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією фахівця видавничо-поліграфічного виробництва II категорії: для спеціаліста - не менше 1 року, для бакалавра - не менше 2 років. Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр); для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра - стаж роботи за професією фахівця видавничо-поліграфічного виробництва - не менше 1 року. Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - методичні та нормативні матеріали з технологічного підготовлення виробництва;
      - технологію редакційно-видавничого процесу та поліграфічного виробництва;
      - видавниче та поліграфічне устаткування;
      - основи менеджменту, ринкові методи господарювання;
      - елементи й програмне забезпечення видавничо-поліграфічних систем;
      - формати графічних і текстових файлів;
      - засоби запису й розмноження інформації;
      - передовий вітчизняний та світовий досвід створення видавничої і поліграфічної продукції у сфері малого бізнесу;
      - основи економіки, організації праці й трудового законодавства.

1.4. Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує організацію технологічного процесу зі створення видавничої і поліграфічної продукції у сфері малого бізнесу.

2.2. Здійснює контроль за дотриманням технології виготовлення книжково-журнальної, газетної, рекламної, етикеткової, акцидентної продукції, паперово-білових виробів, а також електронних видань на магнітооптичних та інших носіях.

2.3. Оформляє технологічну документацію.

2.4. Складає графік проходження видань на всіх стадіях виробничого процесу.

2.5. Координує роботу працівників виробничих підрозділів.

2.6. Контролює якість матеріалів, напівфабрикатів та готової продукції.

2.7. Готує пропозиції для оптимізації виконання технологічних операцій зі створення видавничої і поліграфічної продукції.

2.8. Вибирає програмне забезпечення та здійснює його інсталяцію для створення настільної видавничої системи.

2.9. Погоджує формати даних для передавання інформації між елементами видавничо-поліграфічної системи, організовує безперервне забезпечення виробництва матеріалами, обліковує їх надходження і використання, оформляє заявки на придбання.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.