Категорія - Фахівці |  Галузь - Видавнича справа
Інструкція для посади "Референт директора видавництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професійним спрямуванням у видавництві - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: законодавство України про підприємницьку діяльність; основи адміністративного, господарського, авторського права й трудового законодавства; постанови, розпорядження, накази, нормативні матеріали, що регламентують діяльність у галузі книговидання; основи редакційно-видавничого процесу й поліграфічного виробництва; вимоги до авторських оригіналів; порядок підготовлення видавничих оригіналів до здавання у виробництво й випуску видань у світ; особливості управління видавництвом, його спеціалізацію та профіль; порядок розроблення управлінської, організаційної, іншої документації; комп'ютерну й офісну техніку; правила, норми та етикет організації проведення ділових заходів, зустрічей, прийомів, нарад тощо; стандарти системи організаційно-розпорядчої документації; діловодство; основи психології спілкування, соціології та етики професійних відносин; стилі літературного та ділового мовлення; одну або більше іноземних мов.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує дієвість системи взаємозв'язків з координації управлінської діяльності видавництва відповідно до встановлених вимог і порядку, а також системи взаємин з поліграфічними підприємствами, книгорозповсюджувальними організаціями, творчими спілками. Здійснює відбір та опрацювання інформації для директора видавництва, за його дорученням готує аналітичні огляди. Бере участь у підготуванні доповідей, довідок та інших матеріалів для виступів керівника видавництва. Виконує протокольні записи, контролює готовність стенографічних звітів про виступи на зустрічах, засіданнях, нарадах тощо. Відповідає за ведення організаційно-розпорядчої документації видавництва. Готує проекти адміністративної, комерційної, іншої кореспонденції: запитів, звернень, відповідей на листи, повідомлень. Забезпечує своєчасне та адресне скерування доручень, розпоряджень і наказів директора видавництва, контролює їх виконання. Простежує процес одержання службової кореспонденції і спеціальної документації керівниками підрозділів та іншими виконавцями. Організовує зустрічі службових осіб, відвідувачів і гостей з директором видавництва. Здійснює попередній перегляд поданого автором рукопису та оцінювання його на готовність до редакційного опрацювання. Добирає рекламні матеріали, підготовлені редакціями для публікації у періодичних виданнях. Опрацьовує одержану кореспонденцію, готує відповіді дописувачам.