* *
Інструкція для посади "Референт директора видавництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Референт директора видавництва" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професійним спрямуванням у видавництві - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавство України про підприємницьку діяльність;
      - основи адміністративного, господарського, авторського права й трудового законодавства;
      - постанови, розпорядження, накази, нормативні матеріали, що регламентують діяльність у галузі книговидання;
      - основи редакційно-видавничого процесу й поліграфічного виробництва;
      - вимоги до авторських оригіналів;
      - порядок підготовлення видавничих оригіналів до здавання у виробництво й випуску видань у світ;
      - особливості управління видавництвом, його спеціалізацію та профіль;
      - порядок розроблення управлінської, організаційної, іншої документації;
      - комп'ютерну й офісну техніку;
      - правила, норми та етикет організації проведення ділових заходів, зустрічей, прийомів, нарад тощо;
      - стандарти системи організаційно-розпорядчої документації;
      - діловодство;
      - основи психології спілкування, соціології та етики професійних відносин;
      - стилі літературного та ділового мовлення;
      - одну або більше іноземних мов.

1.4. Референт директора видавництва призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Референт директора видавництва підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Референт директора видавництва керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Референт директора видавництва під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує дієвість системи взаємозв'язків з координації управлінської діяльності видавництва відповідно до встановлених вимог і порядку, а також системи взаємин з поліграфічними підприємствами, книгорозповсюджувальними організаціями, творчими спілками.

2.2. Здійснює відбір та опрацювання інформації для директора видавництва, за його дорученням готує аналітичні огляди.

2.3. Бере участь у підготуванні доповідей, довідок та інших матеріалів для виступів керівника видавництва.

2.4. Виконує протокольні записи, контролює готовність стенографічних звітів про виступи на зустрічах, засіданнях, нарадах тощо.

2.5. Відповідає за ведення організаційно-розпорядчої документації видавництва.

2.6. Готує проекти адміністративної, комерційної, іншої кореспонденції: запитів, звернень, відповідей на листи, повідомлень.

2.7. Забезпечує своєчасне та адресне скерування доручень, розпоряджень і наказів директора видавництва, контролює їх виконання.

2.8. Простежує процес одержання службової кореспонденції і спеціальної документації керівниками підрозділів та іншими виконавцями.

2.9. Організовує зустрічі службових осіб, відвідувачів і гостей з директором видавництва.

2.10. Здійснює попередній перегляд поданого автором рукопису та оцінювання його на готовність до редакційного опрацювання.

2.11. Добирає рекламні матеріали, підготовлені редакціями для публікації у періодичних виданнях.

2.12. Опрацьовує одержану кореспонденцію, готує відповіді дописувачам.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Референт директора видавництва має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Референт директора видавництва має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Референт директора видавництва має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Референт директора видавництва має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Референт директора видавництва має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Референт директора видавництва має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Референт директора видавництва має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Референт директора видавництва має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Референт директора видавництва має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Референт директора видавництва несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Референт директора видавництва несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Референт директора видавництва несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Референт директора видавництва несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Референт директора видавництва несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Референт директора видавництва несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Референт директора видавництва несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.