Категорія - Професіонали |  Галузь - Видавнича справа
Інструкція для посади "Кореспондент періодичного видання", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують діяльність у видавничій сфері; інформацію про громадсько-політичні події, стан і перспективи розвитку господарського, наукового, культурного життя в Україні та за кордоном; передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі журналістики; граматику й стилістику мови; основи літературного редагування; етику ділового спілкування; методичні рекомендації щодо діяльності творчих працівників; основи авторського права й трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує відповідну редакцію (відділ) періодичного видання оперативною та іншою актуальною інформацією. Відстежує громадсько-політичні події, новини в галузі науки, техніки, культури, мистецтва. Бере участь у розробленні перспективних і поточних планів редакції. Подає пропозиції щодо висвітлення певного інформаційного матеріалу відповідно до тематичного профілю редакції. Готує текстовий матеріал на високому мовному та професійному рівні, забезпечує його доступність і достовірність, додержання етики та норм громадської моралі. Застосовує в роботі публіцистичні прийоми, мовно-стилістичні засоби, різноманітні літературні форми. Здійснює зв'язок з творчими спілками, громадськими організаціями, культурно-освітніми закладами. Опрацьовує за тематичною рубрикою читацьку кореспонденцію, використовує її у своїх статтях, готує відповіді авторам листів. Постійно підвищує свій інтелектуальний та професійний рівень.