Інструкція для посади "Кореспондент періодичного видання", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Кореспондент періодичного видання" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують діяльність у видавничій сфері;
      - інформацію про громадсько-політичні події, стан і перспективи розвитку господарського, наукового, культурного життя в Україні та за кордоном;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі журналістики;
      - граматику й стилістику мови;
      - основи літературного редагування;
      - етику ділового спілкування;
      - методичні рекомендації щодо діяльності творчих працівників;
      - основи авторського права й трудового законодавства.

1.4. Кореспондент періодичного видання призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Кореспондент періодичного видання підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Кореспондент періодичного видання керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Кореспондент періодичного видання під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує відповідну редакцію (відділ) періодичного видання оперативною та іншою актуальною інформацією.

2.2. Відстежує громадсько-політичні події, новини в галузі науки, техніки, культури, мистецтва.

2.3. Бере участь у розробленні перспективних і поточних планів редакції.

2.4. Подає пропозиції щодо висвітлення певного інформаційного матеріалу відповідно до тематичного профілю редакції.

2.5. Готує текстовий матеріал на високому мовному та професійному рівні, забезпечує його доступність і достовірність, додержання етики та норм громадської моралі.

2.6. Застосовує в роботі публіцистичні прийоми, мовно-стилістичні засоби, різноманітні літературні форми.

2.7. Здійснює зв'язок з творчими спілками, громадськими організаціями, культурно-освітніми закладами.

2.8. Опрацьовує за тематичною рубрикою читацьку кореспонденцію, використовує її у своїх статтях, готує відповіді авторам листів.

2.9. Постійно підвищує свій інтелектуальний та професійний рівень.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Кореспондент періодичного видання має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Кореспондент періодичного видання має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Кореспондент періодичного видання має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Кореспондент періодичного видання має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Кореспондент періодичного видання має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Кореспондент періодичного видання має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Кореспондент періодичного видання має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Кореспондент періодичного видання має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Кореспондент періодичного видання має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Кореспондент періодичного видання несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Кореспондент періодичного видання несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Кореспондент періодичного видання несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Кореспондент періодичного видання несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Кореспондент періодичного видання несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Кореспондент періодичного видання несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Кореспондент періодичного видання несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.