Категорія - Професіонали |  Галузь - Видавнича справа
Інструкція для посади "Випусковий відповідальний", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією випускового періодичного видання - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують діяльність у видавничій сфері; методичні рекомендації щодо діяльності творчих працівників; технологію редакційно-видавничого процесу й поліграфічного виробництва; чинні технологічні інструкції на процеси поліграфічного виробництва; правила підготовлення видавничих оригіналів та випуску видань; основи економіки, управління, організації виробництва, авторського права й трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Відповідає за своєчасний випуск видань. Бере участь у розробленні попереднього плану (начерку) чергового номера періодичного видання, принципів оформлення номера: розміщення ілюстрацій, компонування добірок, оздоблення заголовків. У разі потреби вносить зміни в обсяг матеріалу, підготовленого до випуску, та приймає оперативні рішення щодо його коригування, стежить за дотриманням чинних технологічних інструкцій щодо підготовлення, оформлення та випуску періодичного видання. Розробляє разом з головним редактором оптимальну схему планування випуску видання. Перевіряє, уточнює, зводить у загальновидавничий план пропозиції редакцій, координує їх діяльність. Встановлює порядок і строки руху рукописів та коректур у технічній редакції, коректорському відділі згідно із затвердженим у видавництві й погодженим з друкарнею графіком випуску видання. Контролює дотримання редакціями встановлених термінів і обсягів підготовлення матеріалів. Організовує проведення творчих і виробничих нарад.