Категорія - Керівники |  Галузь - Видавнича справа
Інструкція для посади "Завідувач маркетингового відділу видавництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі та нормативні правові акти; методичні матеріали з організації збуту друкованої продукції; теорію і практику маркетингу (методи здійснення ринкових досліджень, вивчення ринкових ситуацій, формування товарної, цінової, рекламно-інформаційної, збутової політики); специфіку конкуренції на ринку друкованої продукції; методи прогнозування і моделювання попиту, формування конкурентоспроможного асортименту продукції, визначення оптимальних обсягів збуту; правила експлуатації інформаційних систем; основи менеджменту й трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує розроблення коротко- та довготермінової стратегії маркетингової діяльності видавництва, орієнтує керівництво на вибір тематики видань для всебічного задоволення потреб за категоріями споживачів. Здійснює управління процесами маркетингових досліджень: аналізування архітектоніки видань, застосування прогресивних технологій, використання виробничих ресурсів, формування конкурентоспроможного асортименту видань, визначення впливу соціально-економічного середовища, ємності ринку, сфер збуту, обґрунтування принципів та методів досліджень. Формує маркетингову стратегію періодичного видання: поєднання споживчих і комерційних вартостей, визначення доцільності географічного розміщення. Розробляє основні напрями маркетингової діяльності видавництва: розширення зон наявності друкованої продукції на внутрішньому й зовнішньому ринку, концептуальні засади збутової та цінової політики, тактику конкурентної боротьби, напрями диверсифікації діяльності видавництва. Організовує дослідження ринкової кон'юнктури, споживчих властивостей видань та факторів, що визначають структуру й динаміку попиту на продукцію. Бере участь у розробленні рекомендацій щодо вдосконалення тематики і якості виготовлення видань. Координує діяльність функціональних підрозділів зі збирання і аналізування інформації, необхідної для утворення банку даних з маркетингу видань. Розробляє заходи з підвищення ефективності роботи маркетингових служб та їх підрозділів. Вивчає передовий вітчизняний і світовий досвід маркетингової діяльності.