* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Видавнича справа
Інструкція для посади "Завідувач виробничого відділу видавництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з оперативного управління виробництвом - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі і нормативні правові акти, методичні матеріали з питань виробничого планування та оперативного управління виробництвом; перспективи розвитку видавництва; виробничі потужності, спеціалізацію підрозділів видавництва, номенклатуру продукції, види виконуваних робіт (послуг); технологію редакційно-видавничого процесу та поліграфічного виробництва; організацію виробничого планування і оперативного обліку у видавництві; галузеві норми витрат матеріалів на виготовлення поліграфічної продукції; порядок розроблення виробничих програм і календарних графіків випуску видань; організацію складського й транспортного господарства у видавництві; основи економіки, управління, організації виробництва, авторського права й трудового законодавства; порядок укладення і виконання договорів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує роботою з оперативного регулювання випуску видань. Розміщує замовлення у друкарнях і стежить за своєчасним проходженням їх на всіх стадіях редакційно-виробничого процесу. Встановлює порядок і строки проходження рукописів та коректур в технічній редакції, коректорському відділі згідно із затвердженими у видавництві й погодженими з поліграфічними підприємствами графіками випуску замовлень. Відповідає за якість поліграфічного виконання видань. За погодженням з відділом художнього оформлення розраховує кількість паперу, картону, палітурних тканин та інших матеріалів на замовлення і контролює витрачання цих матеріалів друкарнями. Формує річні, квартальні й місячні плани складання, друкування і випуску видань. Готує до укладення договори з поліграфічними підприємствами. Забезпечує складання кошторисних розрахунків на видання, перевіряє рахунки підприємств та їх звіти щодо витрат матеріалів. Подає пропозиції щодо поліпшення виробничої діяльності видавництва, підвищення якості поліграфічного виконання, скорочення тривалості проходження видань у виробництві та зниження їх собівартості. Сприяє своєчасному забезпеченню поліграфічних підприємств папером, палітурними, іншими матеріалами. Залучає працівників для роботи у відділі, раціонально розподіляє виробничі навантаження між ними, створює умови для підвищення кваліфікації, проводить виховну роботу в колективі. Контролює дотримання працівниками правил охорони праці, виробничої дисципліни, внутрішнього трудового розпорядку. Подає пропозиції щодо заохочення кращих працівників або накладання стягнень на порушників дисципліни.