Категорія - Робітники |  Галузь - (Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності)
Інструкція для посади "Дефектоскопіст з ультразвукового контролю 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дефектоскопіста з ультразвукового контролю 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову ультрафіолетових дефектоскопів і перетворювачів, стандартні і випробувальні зразки для перевірки і настроювання ультразвукових дефектоскопів і перетворювачів; фізичну сутність ультразвукових методів контролю: ехоімпульсного, тіньового, дзеркально-тіньового і резонансного; методику визначення товщини і розшарування металів, основні типи хвиль; способи збудження ультразвукових хвиль і забезпечення акустичного контакту; види дефектів; типи зварних з'єднань; вимоги до контрольованої поверхні (параметри шорсткості); основи електроніки і металознавства; методики контролю прокату, відливок, поковок і зварних з'єднань із вуглецевих і низьколегованих сталей різних товщин.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює ультразвуковий контроль прокату, відливок, поковок і зварних з'єднань із вуглецевих і низьколегованих сталей. Включає і настроює за еталонами ультразвукові дефектоскопи середньої складності. Перевіряє правильність показань глибиноміра, перевіряє дефектоскопи, перетворювачі. Працює прямими і похилими шукачами за однощуповою схемою. Визначає координати і протяжність дефектів. Ремонтує перетворювачі головок і з'єднувальних кабелів.

Приклади робіт
Деталі вантажопідйомних механізмів - ультразвуковий контроль. З'єднання зварні таврові судових корпусних конструкцій - ультразвуковий контроль. Ковші сталерозливні - ультразвуковий контроль. Конструкції сотові - виявлення зон непроклею обшивки. Листи стальні - визначення протяжності і координат дефектів за допомогою дефектоскопа. Лопатки ротора турбіни і компресора газотурбінних двигунів - ультразвуковий контроль крайок.