Категорія - Фахівці |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Капітан-наставник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією капітана на суднах (буксирах, штовхачах, суховантажних, нафтоналивних, рефрижераторах) потужністю від 1620 і більше кВт або пасажирських суднах потужністю від 740 і більше кВт: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 4 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, інструкції та інші керівні документи стосовно питань безпеки плавання, технічного стану суден, організації загальносуднової служби; правила і нормативні документи Річкового і Морського Регістрів; Статут з дисципліни працівників річкового транспорту; Статут внутрішнього водного транспорту; Статут служби на суднах річкового флоту; економіку, організацію праці та управління; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід судноводіння, використання нової техніки; транспортне право, аварійно-рятувальну справу; правила Регістру щодо конвенційного обладнання морських суден; правила із запобігання забрудненню із суден. Конвенції щодо запобігання зіткненню суден (МППСС-72), охорони життя людини на морі (СОЛАС-74) тощо; основи трудового законодавства; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить інструктаж, надає практичну допомогу судновим екіпажам у забезпеченні ними безпеки плавання, підтримування суден у мореплавному стані, організації загальносуднової, вахтової та штурманської служби на суднах закріпленої за ним групи та відпрацюванні дій суднових екіпажів у боротьбі за живучість судна, ведення суднової документації, а також з інших питань судноводійної діяльності. Вивчає ділові якості судноводіїв, проводить роботу з підвищення їх кваліфікації і дає пропозиції щодо їх розставлення та висування на вищі посади. Проводить роботу з командним складом флоту щодо виховання відповідальності й сумлінного ставлення екіпажів суден до виконання своїх службових обов'язків, зміцнення трудової дисципліни, вивчення, узагальнення і застосування досягнень вітчизняної та зарубіжної практики судноводіння, упровадження передового досвіду безаварійної праці кращих екіпажів, поліпшення на цій основі виробничих показників суден закріпленої групи. Контролює організацію та проведення професійного та технічного навчання на суднах. Подає рекомендації щодо обрання найбільш раціональних і безпечних шляхів плавання. Бере участь у розгляді проектів суден, портів, причалів, технічних споруд, суднових технічних засобів навігації, знаків навігаційного устаткування, а також подає рекомендації з переустаткування, доустаткування та забезпечення суден аварійно-рятувальними та технічними засобами навігації. Бере участь у розслідуванні аварій та аварійних випадків на суднах закріпленої групи, розробленні та проведенні заходів щодо їх запобігання. Здійснює контроль за дотриманням екіпажами суден правил охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.