Інструкція для посади "Капітан-наставник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Капітан-наставник" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією капітана на суднах (буксирах, штовхачах, суховантажних, нафтоналивних, рефрижераторах) потужністю від 1620 і більше кВт або пасажирських суднах потужністю від 740 і більше кВт: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 4 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, інструкції та інші керівні документи стосовно питань безпеки плавання, технічного стану суден, організації загальносуднової служби;
      - правила і нормативні документи Річкового і Морського Регістрів;
      - Статут з дисципліни працівників річкового транспорту;
      - Статут внутрішнього водного транспорту;
      - Статут служби на суднах річкового флоту;
      - економіку, організацію праці та управління;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід судноводіння, використання нової техніки;
      - транспортне право, аварійно-рятувальну справу;
      - правила Регістру щодо конвенційного обладнання морських суден;
      - правила із запобігання забрудненню із суден. Конвенції щодо запобігання зіткненню суден (МППСС-72), охорони життя людини на морі (СОЛАС-74) тощо;
      - основи трудового законодавства;
      - правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Капітан-наставник призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Капітан-наставник підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Капітан-наставник керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Капітан-наставник під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить інструктаж, надає практичну допомогу судновим екіпажам у забезпеченні ними безпеки плавання, підтримування суден у мореплавному стані, організації загальносуднової, вахтової та штурманської служби на суднах закріпленої за ним групи та відпрацюванні дій суднових екіпажів у боротьбі за живучість судна, ведення суднової документації, а також з інших питань судноводійної діяльності.

2.2. Вивчає ділові якості судноводіїв, проводить роботу з підвищення їх кваліфікації і дає пропозиції щодо їх розставлення та висування на вищі посади.

2.3. Проводить роботу з командним складом флоту щодо виховання відповідальності й сумлінного ставлення екіпажів суден до виконання своїх службових обов'язків, зміцнення трудової дисципліни, вивчення, узагальнення і застосування досягнень вітчизняної та зарубіжної практики судноводіння, упровадження передового досвіду безаварійної праці кращих екіпажів, поліпшення на цій основі виробничих показників суден закріпленої групи.

2.4. Контролює організацію та проведення професійного та технічного навчання на суднах.

2.5. Подає рекомендації щодо обрання найбільш раціональних і безпечних шляхів плавання.

2.6. Бере участь у розгляді проектів суден, портів, причалів, технічних споруд, суднових технічних засобів навігації, знаків навігаційного устаткування, а також подає рекомендації з переустаткування, доустаткування та забезпечення суден аварійно-рятувальними та технічними засобами навігації.

2.7. Бере участь у розслідуванні аварій та аварійних випадків на суднах закріпленої групи, розробленні та проведенні заходів щодо їх запобігання.

2.8. Здійснює контроль за дотриманням екіпажами суден правил охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Капітан-наставник має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Капітан-наставник має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Капітан-наставник має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Капітан-наставник має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Капітан-наставник має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Капітан-наставник має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Капітан-наставник має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Капітан-наставник має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Капітан-наставник має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Капітан-наставник несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Капітан-наставник несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Капітан-наставник несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Капітан-наставник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Капітан-наставник несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Капітан-наставник несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Капітан-наставник несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.