Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Начальник лабораторії метрології", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази та інші керівні матеріали з організації діяльності метрологічної служби; організацію метрологічного забезпечення виробництва; перспективи розвитку галузі; технологію виробництва; організацію ремонту та перевірки ЗВ; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід метрологічного контролю та забезпечення виробництва; економіку, організацію праці та управління; трудове законодавство; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботи з метрологічного забезпечення виробництва, випробувань та експлуатації продукції, що випускається підприємством. Проводить разом з іншими підрозділами підприємства аналіз метрологічного забезпечення виробництва, ремонту та випробувань продукції та об'єктів, що експлуатуються, з розробленням на його основі економічних ефективних пропозицій до плану організаційно-технічних заходів з удосконалення метрологічного забезпечення. Розробляє пропозиції щодо проектів річних і перспективних планів з метрології та подає їх до метрологічної служби управління за підпорядкованістю. Забезпечує вживання і контроль за вживанням НТД, що регламентує норми точності вимірювань, застосування одиниць фізичних величин, характеристики засобів виміру (ЗВ), методики виконання вимірювань, методи та засоби перевірки й ремонту, вимоги до метрологічного забезпечення виробництва та об'єктів, що експлуатуються. Встановлює оптимальну періодичність перевірки ЗВ. Організовує та бере участь у проведенні метрологічної експертизи й погодженні проектно-конструкторської, нормативно-технічної документації, яку випускають і застосовують підприємства. Проводить атестацію нестандартизованих ЗВ відомчого призначення та методи виконання вимірювань, бере участь у метрологічній атестації випробувального устаткування. Забезпечує облік, збереження, оформлення та вносить зміни до НТД, бере участь в аналізі причин порушень технологічних режимів, браку продукції, невиробничих витрат сировини, матеріалів, енергії, нафтопродуктів та інших витрат у виробництві та експлуатації об'єктів, пов'язаних із несправним станом та неправильним застосуванням ЗВ, випробувань і контролю, а також виконанням контрольно-вимірювальних операцій. Забезпечує контроль за правильністю зберігання, видачі та списування ЗВ, метрологічним забезпеченням усієї виробничої діяльності підприємства та об'єктів, що експлуатуються, виконанням усіма службами підрозділів та об'єктів, що експлуатуються, організаційно-технічних заходів внаслідок перевірок метрологічного забезпечення, додержуванням правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, проводить роботу з підвищення кваліфікації працівників метрологічної служби та осіб, які користуються ЗВ. Керує робітниками метрологічної служби лабораторії.