Категорія - Робітники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Судноводій малотоннажного судна", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або професійно-технічна освіта. Стаж плавання на самохідних суднах валовою місткістю більше 80 одиниць у складі суднової команди - не менше 1 року, у тому числі виконуючи обов'язки з несення вахти на містку під наглядом капітана або вахтового помічника капітана протягом не менше 6 місяців. Підтвердження компетентності згідно з вимогами Кодексу про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ). Періодичне підвищення кваліфікації.

Знає та застосовує у діяльності: нормативні та інші керівні документи з питань безпеки плавання, судноводіння, технічної експлуатації малотоннажних суден та організації суднової служби; основні принципи несення суднової вахти; правила запобігання зіткненню суден на морі; санітарні правила для малотоннажних суден; будову та обладнання малотоннажних суден, їх морехідні якості, маневрові та інерційні властивості; принцип будови і правила технічної експлуатації та безпечного обслуговування електрорадіонавігаційних приладів на суднах; правила плавання у морських та портових водах; принцип дії та правила використання основних типів магнітних компасів; основи навігації та лоції; правила радіозв'язку у морських та портових водах; основні знання з електротехніки та суднового електроустаткування; суднові та такелажні роботи; фізико-хімічні характеристики основних видів вантажів, правила їх перевезення; організацію боротьби за живучість судна та техніку особистого виживання на морі; правила експлуатації суднових рятувальних засобів і шлюпок; правила пожежної безпеки на суднах; методи надання першої медичної допомоги; правила ведення технічної документації; основні дії щодо захисту природного навколишнього середовища; основи економіки та організації праці; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює самостійне керівництво судном валовою місткістю менше 500 одиниць та потужністю головної енергетичної установки менше 750 кВт. Виконує обов'язки старшого на вахті згідно з керівними документами, що регламентують організацію суднової служби. Визначає місцезнаходження судна навігаційними засобами. Здійснює навігаційну прокладку, визначає поправки навігаційних приладів. Забезпечує правильне використання навігаційних приладів та інструментів, утримання їх в справному стані. Визначає маневрові елементи судна, використовує посібники з судноводіння. Здійснює передачу та прийом суднових звукових та візуальних сигналів. Проводить навантаження та розвантаження судна. Оформлює суднові вантажні документи. Вживає заходів щодо безпечного плавання та збереження вантажу. Забезпечує утримання в належному стані корпусу судна, суднових приміщень, протипожежних, аварійних та рятувальних засобів. Організовує та контролює підготовку екіпажу щодо забезпечення живучості судна, боротьби з пожежею на судні в разі аварійних подій із судном. Вживає заходів щодо рятування людей, які потерпають лихо на воді. Веде необхідну технічну та суднову документацію. Забезпечує додержання членами суднової команди правил охорони праці, пожежної безпеки. Контролює виконання вимог щодо запобігання забрудненню із судна природного навколишнього середовища.