* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Водороздавальник порту 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову, технічні характеристики та правила експлуатації агрегатів, контрольно-вимірювальної апаратури та іншого устаткування водонасосної станції, які ним обслуговуються; слюсарні роботи в обсязі слюсаря-ремонтника 3-го розряду; правила оформлення документації з відпускання води.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Чергує на водонасосній станції. Відпускає воду згідно із заявками на судна та оформлює відповідну документацію. Перевіряє стан устаткування водонасосної станції та виконує дрібний ремонт.