Категорія - Технічні службовці |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на морському транспорті", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта й стаж роботи в сфері морського транспорту - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: положення з диспетчерського керівництва роботою флоту і портів; судночасові норми оброблення суден у портах; порядок виконання вантажно-розвантажувальних робіт; основи інформатики, можливості обчислювальної техніки; правила внутрішнього трудового розпорядку; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує розпорядження диспетчера (з флоту, порту), доповідає про їх виконання. Стежить за обробленням суден і виконанням плану вантажно-розвантажувальних робіт у порту та готує про це дані до диспетчерської наради. Готує копії змінно-добових планів оброблення суден у порту та подає їх начальникам дільниць (районів). Приймає телефонограми, радіограми щодо оброблення суден і вагонів. Сповіщає вантажоодержувачів про час надходження вантажів на їхню адресу. Веде оперативний облік та звітність.