Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Начальник доку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією в області технічної експлуатації суднопідйомних споруд: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, інструкції, методичні, нормативні та інші керівні документи з технічної експлуатації та ремонту суднопідйомних споруд, з питань організації робіт на плавдоках; правила докування суден; положення про ремонт суден на заводах морського флоту; нормативні документи, які регламентують організацію суднової служби; Правила технічної експлуатації суднопідйомних споруд; порядок проведення ремонтних робіт плавдоку; складання ремонтних відомостей; обладнання доку, правила його експлуатації; матеріальну частину доку; вимоги міжнародних конвенцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню з суден (МАРПОЛ) тощо; етику професійних відносин; нормативні акти стосовно захисту навколишнього природного середовища; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи економіки, організації праці та управління, основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю суднопідйомної споруди (плавдоку). Забезпечує безперебійну його роботу для виконання докування суден. Організовує проведення усіх підготовчих робіт з підйому та спуску суден з доку. Контролює безпечний хід робіт по заведенню суден у док, їх центруванню, установленню на кільблоки, кріпленню. Забезпечує належну роботу всіх механізмів та вузлів доку, технічно справний стан та безпечну експлуатацію підйомно-транспортних засобів на доці. Здійснює контроль за підготовчими роботами на доці до його занурення і спуску суден з доку. Перевіряє правильність установки кліток і кільблоків згідно з кресленнями, міцність їх закріплення на стапель-палубі доку, якість матеріалів, з яких зроблені клітки та кільблоки. Забезпечує максимальне використання площі доку. Сприяє скороченню строків докування суден. Стежить за комплектністю запасних частин, вузлів доку. Забезпечує надійне збереження комплектуючих деталей і вузлів, якірних, буксирних та стопорних кранових улаштувань доку. Складає ремонтну відомість доку з корпусної частини у встановлений термін з метою визначення обсягів ремонтних робіт і матеріальних витрат. Готує док до ремонту. Контролює та здійснює нагляд за ходом і якістю ремонтних робіт доку, що виконуються цехами і дільницями заводу. Керує ремонтом доку, який виконується палубною командою. Організовує своєчасне пред'явлення доку до огляду Регістра судноплавства України або іншого класифікаційного товариства. Забезпечує справний стан огороджень, переходів, мостів (апарелей), площадок. Своєчасне вживає заходів для запобігання аварій суден, які стоять у доці. Забезпечує установку щитів з рятувальними засобами на доці, їх справність. Керує аварійно-рятувальними роботами, що проводяться на доці, бере участь у розслідуванні нещасних випадків. Забезпечує комплектність і збереження протипожежного майна, навчання екіпажу доку правилам боротьби з пожежами і складання розкладу з пожежної тривоги. Планує і організовує роботу із забезпечення безпечних умов праці на доці, контролює виконання вимог охорони праці. Розробляє пропозиції з поліпшення умов праці працівників доку. Організовує та координує діяльність змінних докмейстерів з забезпечення безаварійної роботи доку та безпечної стоянки суден у ньому. Вживає заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, не допускає його забруднення з вини працівників доку.