* *
Інструкція для посади "Начальник доку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник доку" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією в області технічної експлуатації суднопідйомних споруд: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, інструкції, методичні, нормативні та інші керівні документи з технічної експлуатації та ремонту суднопідйомних споруд, з питань організації робіт на плавдоках;
      - правила докування суден;
      - положення про ремонт суден на заводах морського флоту;
      - нормативні документи, які регламентують організацію суднової служби;
      - Правила технічної експлуатації суднопідйомних споруд;
      - порядок проведення ремонтних робіт плавдоку;
      - складання ремонтних відомостей;
      - обладнання доку, правила його експлуатації;
      - матеріальну частину доку;
      - вимоги міжнародних конвенцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню з суден (МАРПОЛ) тощо;
      - етику професійних відносин;
      - нормативні акти стосовно захисту навколишнього природного середовища;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - основи економіки, організації праці та управління, основи трудового законодавства.

1.4. Начальник доку призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник доку підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник доку керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник доку під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю суднопідйомної споруди (плавдоку).

2.2. Забезпечує безперебійну його роботу для виконання докування суден.

2.3. Організовує проведення усіх підготовчих робіт з підйому та спуску суден з доку.

2.4. Контролює безпечний хід робіт по заведенню суден у док, їх центруванню, установленню на кільблоки, кріпленню.

2.5. Забезпечує належну роботу всіх механізмів та вузлів доку, технічно справний стан та безпечну експлуатацію підйомно-транспортних засобів на доці.

2.6. Здійснює контроль за підготовчими роботами на доці до його занурення і спуску суден з доку.

2.7. Перевіряє правильність установки кліток і кільблоків згідно з кресленнями, міцність їх закріплення на стапель-палубі доку, якість матеріалів, з яких зроблені клітки та кільблоки.

2.8. Забезпечує максимальне використання площі доку.

2.9. Сприяє скороченню строків докування суден.

2.10. Стежить за комплектністю запасних частин, вузлів доку.

2.11. Забезпечує надійне збереження комплектуючих деталей і вузлів, якірних, буксирних та стопорних кранових улаштувань доку.

2.12. Складає ремонтну відомість доку з корпусної частини у встановлений термін з метою визначення обсягів ремонтних робіт і матеріальних витрат.

2.13. Готує док до ремонту.

2.14. Контролює та здійснює нагляд за ходом і якістю ремонтних робіт доку, що виконуються цехами і дільницями заводу.

2.15. Керує ремонтом доку, який виконується палубною командою.

2.16. Організовує своєчасне пред'явлення доку до огляду Регістра судноплавства України або іншого класифікаційного товариства.

2.17. Забезпечує справний стан огороджень, переходів, мостів (апарелей), площадок.

2.18. Своєчасне вживає заходів для запобігання аварій суден, які стоять у доці.

2.19. Забезпечує установку щитів з рятувальними засобами на доці, їх справність.

2.20. Керує аварійно-рятувальними роботами, що проводяться на доці, бере участь у розслідуванні нещасних випадків.

2.21. Забезпечує комплектність і збереження протипожежного майна, навчання екіпажу доку правилам боротьби з пожежами і складання розкладу з пожежної тривоги.

2.22. Планує і організовує роботу із забезпечення безпечних умов праці на доці, контролює виконання вимог охорони праці.

2.23. Розробляє пропозиції з поліпшення умов праці працівників доку.

2.24. Організовує та координує діяльність змінних докмейстерів з забезпечення безаварійної роботи доку та безпечної стоянки суден у ньому.

2.25. Вживає заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, не допускає його забруднення з вини працівників доку.

2.26. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.27. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник доку має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник доку має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник доку має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник доку має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник доку має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник доку має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник доку має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник доку має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник доку має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник доку несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник доку несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник доку несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник доку несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник доку несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник доку несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник доку несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.