* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Начальник групи камеральної обробки", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією інженера в гідрографічній службі не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, інструкції, методичні, нормативні та інші керівні документи, які стосуються питань камеральної обробки матеріалів; сучасні методики обробки всіх видів зйомки рельєфу дна; оброблення даних астрономічних, гідрометеорологічних та гідрологічних спостережень, геодезичних робіт; правила гідрографічної служби; положення про навігаційно-гідрографічне забезпечення плавання суден на морях і внутрішніх водних шляхах України; вимоги Міжнародної гідрографічної організації (МГО) щодо навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавання; вимоги міжнародних конвенцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС) тощо; сучасні дані про зону відповідальності в навігаційно-гідрографічному, топографо-геодезичному і геоморфологічному відношенні; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід в галузі гідрографії, геодезії, топографії та гідрометеорології; вимоги до складання планів камеральної обробки матеріалів; правила оформлення польових матеріалів; нормативні акти про охорону природного навколишнього середовища; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту; економіку, організацію праці та управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво діяльністю групи з оброблення всіх видів зйомки рельєфу дна, що координовані з використанням геодезичної опори, радіонавігаційних та супутникових систем. Контролює правильність оброблення даних астрономічних та гідрометеорологічних спостережень, геодезичних робіт. Забезпечує належну та своєчасну камеральну обробку польових матеріалів у встановлені терміни. Контролює якість та повноту виконання усіх робіт, які покладені на групу, відповідно до технічних завдань та вимог. Забезпечує дотримання технологічних процесів під час камеральної обробки матеріалів. Здійснює аналіз та удосконалює діючі технологічні процеси з метою підвищення продуктивності праці в групі. Вживає заходів щодо сучасного технічного оснащення трудомістких і ручних робіт. Розробляє завдання на складання нових та доопрацювання застарілих програм. Впроваджує заходи з використання більш досконалих методик камерального оброблення матеріалів гідрографічного вивчення водних шляхів. Контролює додержання правил обліку і збереження матеріалів, що надходять для оброблення. Бере участь в технічному навчанні працівників групи.