* Altrix Edge *

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 травня 2013 р.

за № 807/23339

Про затвердження Порядку надання послуг з регулювання руху суден

Відповідно до частини четвертої статті 19 Закону України «Про морські порти України» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання послуг з регулювання руху суден, що додається.

2. Департаменту державної політики в галузі морського та річкового транспорту забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та його оприлюднення на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Законом України «Про морські порти України», але не раніше дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д.О.

ПОРЯДОК надання послуг з регулювання руху суден

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до глави 4 Кодексу торговельного мореплавства України, частини четвертої статті 19 Закону України «Про морські порти України», з метою дотримання норм та правил, встановлених міжнародними договорами України, з урахуванням резолюції Міжнародної морської організації А.857 (20) «Керівництво для служб руху суден» від 27 листопада 1997 року.

1.2. Цей Порядок визначає механізм замовлення та надання послуг з регулювання руху суден суднам, які перебувають у зоні дії служб регулювання руху суден.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

зона дії центру/поста регулювання руху суден - район, у межах якого центр/пост регулювання руху суден виконує закріплені за ним функції згідно з правилами плавання у цій зоні;

служба регулювання руху суден (далі - СРРС) - це сукупність підрозділів (центрів регулювання руху суден/постів регулювання руху суден) державного підприємства, що належить до сфери управління Міністерства інфраструктури України, на які серед інших функцій покладено функції щодо надання послуг з регулювання руху суден;

центр регулювання руху суден/пост регулювання руху суден (далі - ЦРРС/ПРРС) - основний структурний підрозділ СРРС, забезпечений приміщенням (будівлею, спорудою), де розміщуються технічні засоби та персонал, що їх обслуговує, організовується діяльність лоцманів-операторів та забезпечується виконання функцій СРРС.

ІІ. Послуги з регулювання руху суден

2.1. У районах інтенсивного судноплавства (портові та узбережні води, вузькості, перетин морських шляхів) рішенням Міністерства інфраструктури України створюються ЦРРС/ПРРС, що здійснюють радіолокаційне обслуговування суден.

До радіолокаційного обслуговування належать такі послуги СРРС: радіолокаційний контроль за безпекою судноплавства, регулювання руху суден, радіолокаційне проведення (навігаційна допомога), інформаційні послуги - інформування про рух суден, стан засобів навігаційного облаштування, гідрометеорологічні умови та інші фактори, що впливають на безпеку плавання.

2.2. Зона дії ЦРРС або ПРРС, порядок руху суден у ній, перелік послуг, які надаються конкретним ЦРРС/ПРРС, встановлюються правилами плавання у цій зоні, що визначаються Міністерством інфраструктури України.

2.3. Послуги з регулювання руху суден надаються суднам шляхом:

планування безпечного руху суден у зоні дії ЦРРС/ПРРС на підставі отриманих від морських агентів або капітанів суден заявок на рух;

установлення режиму руху суден;

надання суднам вказівок, що стосуються почерговості руху, часу початку руху, маршруту, швидкості та інтервалів руху, місця якірної стоянки;

надання попереджень суднам щодо порушення ними правил плавання у відповідній зоні;

надання попереджень суднам у разі виникнення (розвитку) ситуації небезпечного зближення з іншими суднами та надання рекомендацій щодо уникнення небезпеки зіткнення;

надання попереджень суднам у разі їхнього відхилення від безпечного маршруту плавання та надання рекомендацій щодо повернення до зазначеного маршруту.

ІІІ. Надання послуг з регулювання руху суден

3.1. Послуги з регулювання руху суден надаються СРРС для суден, які здійснюють закордонне плавання, на підставі заявки капітана судна і/або морського агента, уповноваженого судновласником.

Заявка на послуги з регулювання руху суден може бути поєднана із заявкою на лоцманські послуги.

3.2. Для суден каботажного плавання та суден місцевого базування заявка на послуги з регулювання руху суден надається капітаном судна у зоні дії ЦРРС/ПРРС через засоби радіозв’язку. Вихід капітана судна на радіозв’язок з відповідним ЦРРС/ПРРС вважається поданням заявки на надання послуг з регулювання руху суден.

3.3. ЦРРС/ПРРС у межах своєї зони дії надають, а судна користуються послугами з регулювання руху суден. Ступінь обов’язковості окремих видів послуг СРРС, що надаються відповідним ЦРРС/ПРРС, повідомляються у правилах плавання у відповідній зоні та в обов'язкових постановах по порту.

3.4. Особливості надання послуг з регулювання руху суден можуть визначатись правилами плавання у відповідній зоні.

ІV. Оплата послуг з регулювання руху суден

4.1. Із суден, що користуються послугами СРРС з регулювання руху суден, справляється збір, порядок справляння і розмір якого встановлюються відповідно до закону.

4.2. Капітан судна, який звернувся до СРРС за послугами з регулювання руху суден, а потім відмовився від них, зобов’язаний повністю сплатити належний збір за послуги СРРС.

V. Взаємовідносини між ЦРРС/ПРРС та суднами

5.1. ЦРРС/ПРРС здійснюють виявлення суден на підходах до зони їх дії, встановлення радіозв’язку із суднами, отримання та реєстрацію необхідних даних про кожне судно.

5.2. Кожне судно за 30 хвилин до входу в зону дії ЦРРС/ПРРС повинно встановити радіозв’язок з відповідним ЦРРС/ПРРС.

Судно, яке стоїть біля причалу або на якорі, за 30 хвилин до початку руху повинно встановити радіозв’язок з ЦРРС/ПРРС, у зоні дії якого воно перебуває, та дати запит щодо дозволу на рух.

5.3. СРРС обслуговує судна в такій послідовності:

аварійні судна і судна, що прямують для надання допомоги;

пороми й пасажирські судна, що прямують за розкладом;

судна зі швидкопсувним вантажем;

судна з небезпечним вантажем;

лінійні судна;

інші судна - згідно з надходженням заявок та відповідно до встановленого графіка руху.

Особливості обслуговування суден визначаються правилами плавання у відповідній зоні.

5.4. Зв’язок між ЦРРС/ПРРС та суднами здійснюється відповідно до Регламенту радіозв’язку. Усі судна у зоні дії ЦРРС/ПРРС повинні нести постійну радіовахту на робочих каналах ЦРРС/ПРРС, що встановлюються правилами плавання у відповідній зоні.

5.5. Радіозв’язок ЦРРС/ПРРС із суднами в зоні їхньої дії повинен здійснюватися в діапазоні морської рухомої служби зв’язку. ЦРРС/ПРРС повинні забезпечувати надійний зв’язок із суднами, що знаходяться у зоні їхньої дії й на підходах до неї, та мати необхідну кількість каналів зв’язку, які забезпечують виконання функцій СРРС. Кількість закріплених за ЦРРС/ПРРС радіоканалів визначається згідно з об’ємом інформації, що передається, та інтенсивністю судноплавства в цій зоні.

5.6. Радіообмін ЦРРС/ПРРС із суднами, а також поточна судноплавна обстановка в зоні їхньої дії повинні реєструватися на ЦРРС/ПРРС для подальшого зберігання.

5.7. Обмін інформацією між ЦРРС/ПРРС та суднами, а також записи, що стосуються взаємодії СРРС із суднами, безпеки мореплавства та охорони довкілля, здійснюються українською, російською чи англійською мовою.

У всіх випадках робоча мова, що використовується під час надання послуг, повинна забезпечувати чітке взаєморозуміння між ЦРРС/ПРРС і судном.

5.8. Для уніфікації радіопереговорів повинні використовуватися фрази із стандартного морського навігаційного словника-розмовника Міжнародної морської організації (ІМО).

5.9. Під час заходу судна до зони дії ЦРРС/ПРРС капітан цього судна повинен надати ЦРРС/ПРРС відомості про судно. Капітан відповідного судна забезпечує належну організацію зв’язку з ЦРРС/ПРРС та надання достовірних відомостей (інформації) про судно.

5.10. Судно повинно підтвердити через засоби зв’язку те, що ним одержано рекомендації і вказівки ЦРРС/ПРРС, й те, що їх буде дотримано. Якщо капітан судна вважає неможливим дотримуватись рекомендацій і вказівок ЦРРС/ПРРС, він повинен негайно сповістити про це ЦРРС/ПРРС, а також проінформувати про свої подальші дії щодо руху судна.

5.11. Надання судну послуг з регулювання руху суден не знімає з капітана судна відповідальності за безпеку судноплавства й захист довкілля та не звільняє його від обов’язку скористатися послугами морського лоцмана в районі обов’язкового лоцманського проведення, якщо тільки судно не належить до категорії суден, що звільняються від обов'язкового лоцманського проведення. У разі наявності рекомендацій та вказівок, що отримані від СРРС, рішення щодо безпосереднього керування судном та забезпечення безпеки його плавання залишаються за капітаном судна.

5.12. ЦРРС/ПРРС у зоні своєї дії має право здійснювати такі функції:

надавати обов’язкові до виконання суднами вказівки щодо почерговості руху, часу початку руху, маршруту, швидкості та інтервалів руху, місця якірної стоянки;

вимагати усунення суднами порушень правил плавання у відповідній зоні і обов’язкових постанов по порту, повідомляти капітана порту та Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті про такі порушення;

вимагати від суден підтвердження отримання ними вказівок та інформації ЦРРС/ПРРС, а також відомостей про наміри і маневри, що виконуватимуться суднами;

здійснювати збір, обробку, реєстрацію та зберігання інформації про судна.

Директор Департаменту державної політики

в галузі морського та річкового транспорту

В. СеврюковСкачать полный текст документа - Наказ № 291. Про затвердження Порядку надання послуг з регулювання руху суден

  • Опубликовано: 22/05/2014
РД 31.21.81-79 Инструкция по электроснабжению судов от береговых сетей

РД 31.21.81-79 Инструкция по электроснабжению судов от береговых сетей

Опубликовано: 23/05/2014

Настоящая Инструкция определяет порядок действий и обязанности судовых экипажей и энергослужб портов при электроснабжении от береговых электрических сетей судов, постоянно или временно базирующихся в ...

РД 31.06.05-85. Методика определения выбросов пыли в атмосферу при перегрузке сыпучих грузов

РД 31.06.05-85. Методика определения выбросов пыли в атмосферу при перегрузке сыпучих грузов

Опубликовано: 23/05/2014

Настоящая методика устанавливает порядок инвентаризации источников выбросов пыли в атмосферу и подготовки данных для расчета ее рассеивания для следующих основных источников перегрузочных районов порт...

РД 31.04.01-90 Правила ведения работ по очистке загрязненных акваторий портов

РД 31.04.01-90 Правила ведения работ по очистке загрязненных акваторий портов

Опубликовано: 22/05/2014

Настоящие Правила устанавливают комплекс организационных, технических и технологических требований и рекомендаций по ведению работ по очистке загрязненных акваторий портов от плавающих примесей и ликв...