* Altrix Edge *

Затверджено

наказ Міністерства транспорту

та зв’язку України

від “ _10.05.2005"__ № _186_

1 Загальні положення

1.1 Ця Інструкція визначає організаційно - технічний та технологічний порядок, технологічні способи, методи проведення промірних робіт, нормативні вимоги щодо точності і строків їх виконання при здійсненні днопоглиблювальних робіт і контролі стану акваторій портів, габаритів морських каналів, фарватерів.

1.2 Дія Положень цієї Інструкції поширюється на усі підприємства і організації, які є замовниками або виконавцями промірних робіт при проведенні днопоглиблювальних робіт, здійсненні контролю габаритів судноплавних каналів, фарватерів, акваторій портів, підпорядкованих Міністерству транспорту та зв'язку України.

1.3 Ця Інструкція розроблена з використанням основних положень РД 31.74.04-2002 УЦПКБ "Стапель" "Технология промерных работ при производстве дноуглубительных работ и при контроле глубин для безопасности плавания судов в морских портах и на подходах к ним".

1.4 Задачі проміру

Основними задачами проміру є:

– виявлення стану габаритів судноплавних об'єктів морських шляхів (каналів, фарватерів, рейдів, судноплавних ходів, акваторій портів і гаваней);

– визначення обсягів запланованих і виконаних днопоглиблювальних робіт;

– виявлення величини й інтенсивності замуленості судноплавних об'єктів морських шляхів;

– забезпечення об'єктів днопоглиблювальних робіт плановою розбивкою, винос у натуру і позначення на місцевості меж ділянок робіт із заданою проектною точністю;

– забезпечення об'єктів днопоглиблювальних робіт промірними матеріалами;

– контроль за станом місць відвалів (звалищ) ґрунту і підхідних шляхів до них;

– контроль за якістю роботи земснарядів;

– забезпечення при необхідності об'єктів днопоглиблювальних робіт тимчасовими рівневими постами;

– забезпечення проектних робіт з будівництва або реконструкції гідрографічних споруд промірними матеріалами.

1.5 Види промірів і їх призначення, строки проведення промірних робіт

1.5.1 За своїм призначенням проміри поділяються на три види:

- приймально-здавальні (попередні і виконавчі);

- докладні;

- контрольні (рекогносцирувальні);

- інженерні.

1.5.2 Докладність промірів повинна призначатися залежно від розмірів і форми об'єкта, рельєфу дна, значимості об'єкта тощо.

1.5.3 Приймально - здавальний промір повинен виконуватися на об'єктах днопоглиблення для визначення досягнутих габаритів (глибина, ширина прорізу, середня товщина знятого шару) і обсягів днопоглиблювальних робіт.

Він складається з попереднього проміру, що виконується перед проведенням днопоглиблювальних робіт, і виконавчого проміру, що виконується після закінчення частини чи всіх робіт на об'єкті (ділянці) днопоглиблення.

1.5.4 Докладний промір повинен виконуватися для виявлення:

– стану габаритів судноплавних об'єктів морських шляхів (каналів, фарватерів, суднових ходів, акваторій портів і рельєфу дна рейдів);

– стану місць відвалів (звалищ) ґрунту;

– величини та інтенсивності замуленості судноплавних об'єктів морських шляхів.

1.5.5 Контрольний промір повинен виконуватися для:

– виявлення ділянок каналів, фарватерів і суднових ходів, що лімітують, і одержання оперативних відомостей про зміни їх габаритів;

– виявлення рельєфу дна і глибин на окремих об'єктах, відвалах (звалищах) ґрунту і підходах до них;

– здійснення контролю за якістю роботи земснарядів у процесі днопоглиблення.

1.5.6 Інженерний промір повинен виконуватися для забезпечення всіх стадій проектування нових та реконструкції існуючих гідротехнічних споруд.

1.5.7 Вимір глибин при усіх видах промірів (однопроменевим ехолотом) повинен виконуватися поперечними галсами з прокладкою їх нормально до осей каналів, фарватерів і судноплавних ходів.

Для контролю якості проміру поперечними галсами нормально до них на каналах, фарватерах і суднових ходах необхідно прокладати не менш 3-х контрольних галсів: один – по осі каналу (фарватеру, суднового ходу), два інших - паралельно йому в обидва боки від осі на відстані 0,25 В (де В - ширина каналу між нижніми брівками каналу чи ширини фарватеру).

При виконанні проміру на об'єктах днопоглиблення, акваторіях портів, рейдах з метою контролю якості основного проміру необхідно прокладати 1-2 контрольних галси нормально до галсів основного проміру.

Для контролю якості проміру необхідно звірити глибини у всіх точках перетинання контрольних і основних галсів проміру. При цьому, 85% випадків звірення розбіжностей глибин на контрольних і основних галсах не повинне перевищувати значень, наведених у п. 4.3.2. В інших 15% випадках звірення розбіжностей не повинне перевищувати подвійних значень допусків, зазначених у п.4.3.2.

При використанні багатопроменевих ехолотів, що забезпечують покриття всієї площі об'єкта, на якій виконується промір, допускається виконання проміру подовжніми галсами…

Скачать полный текст документа - Наказ 186. Інструкція про порядок і процедуру виконання промірних робіт при визначенні глибин

  • Опубликовано: 22/05/2014
Приказ 257 об утверждении Правил технической эксплуатации портовых гидротехнических сооружений

Приказ 257 об утверждении Правил технической эксплуатации портовых гидротехнических сооружений

Опубликовано: 22/05/2014

Правила технической эксплуатации портовых гидротехнических сооружений (далее - Правила) определяют порядок, периодичность и методику осуществления технической эксплуатации портовых г...

РД 31.06.05-85. Методика определения выбросов пыли в атмосферу при перегрузке сыпучих грузов

РД 31.06.05-85. Методика определения выбросов пыли в атмосферу при перегрузке сыпучих грузов

Опубликовано: 23/05/2014

Настоящая методика устанавливает порядок инвентаризации источников выбросов пыли в атмосферу и подготовки данных для расчета ее рассеивания для следующих основных источников перегрузочных районов порт...

Наказ 186. Інструкція про порядок і процедуру виконання промірних робіт при визначенні глибин

Наказ 186. Інструкція про порядок і процедуру виконання промірних робіт при визначенні глибин

Опубликовано: 22/05/2014

Ця Інструкція визначає організаційно - технічний та технологічний порядок, технологічні способи, методи проведення промірних робіт, нормативні вимоги щодо точності і строків їх виконання при здійсненн...