Інструкція для посади "Шламівник-басейник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Шламівник-басейник 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та схеми басейнів, шламопроводів, водопроводів і каналізації;
      - будову та принцип роботи електродвигунів, шламової комунікації, насосів, лебідок;
      - способи розбирання й збирання шламопроводів;
      - інструкції з експлуатації греблі та водоскидних пристроїв;
      - вимоги з експлуатації насосів, електродвигунів і лебідок щодо піднімання та спускання затворів спускних вікон;
      - основи технології змішування шламу;
      - склад сировини, що входить до шламу;
      - основи слюсарної справи.

1.4. Шламівник-басейник 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Шламівник-басейник 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Шламівник-басейник 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Шламівник-басейник 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить обслуговування шламових басейнів на вуглезбагачувальних фабриках та установках.

2.2. Здійснює спостереження за греблею, водоскидними пристроями, роботою насосів; забезпечення своєчасного спускання шламу з відстійника та промивання спускових пристроїв; очищення шламових басейнів та шламопроводів від згуслого осаду шламу, що затвердів, та накопичених твердих домішок за допомогою інструменту; промивання шламопроводів водою.

2.3. Веде облік шламу, який надходить у басейн та випускається з нього.

2.4. Виявляє та усуває неполадки в роботі обслуговуваного обладнання.

2.5. Спостерігає за станом гідроспоруди, технічним станом трубопроводів і насосів.

2.6. Здійснює замірювання п'єзометричної сітки, контроль рівня освітленої води в ставку - мулонагромаджувачеві з наступним записом у журналі.

2.7. Виявляє деформації в тілі греблі або в рельєфі прилеглої місцевості з реєстрацією в журналі.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Шламівник-басейник 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Шламівник-басейник 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Шламівник-басейник 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Шламівник-басейник 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Шламівник-басейник 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Шламівник-басейник 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Шламівник-басейник 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Шламівник-басейник 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Шламівник-басейник 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Шламівник-басейник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Шламівник-басейник 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Шламівник-басейник 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Шламівник-басейник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Шламівник-басейник 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Шламівник-басейник 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Шламівник-басейник 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.