Інструкція для посади "Апаратник сушіння 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник сушіння 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника сушіння 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему дільниці, яка обслуговується;
      - будову основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів;
      - схему арматури та комунікацій;
      - фізико-хімічні та технологічні властивості продуктів;
      - технологічне паливо, мастильні та інші допоміжні матеріали;
      - вимоги до сировини та готової продукції;
      - параметри технологічного режиму і правила регулювання процесу;
      - правила відбору проб;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник сушіння 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник сушіння 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник сушіння 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник сушіння 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес сушіння твердих сипучих речовин або виробів в простих калориферних, вакуумних, інфрачервоних, трубних сушильних апаратах (башти, барабани, шафи, стрічкові машини тощо) або в апаратах складної конструкції під керівництвом апаратника вищої кваліфікації або веде технологічний процес сушіння різних видів хімічних волокон і щетини в сушарках тунельного і стрічкового типу відповідно до робочої інструкції.

2.2. Провадить дроблення продукту, розсіває, пакує, транспортує та складає готовий продукт.

2.3. Обслуговує топку: завантажує паливо, провадить шурування, підтримує тепловий режим сушіння.

2.4. Контролює рівномірне надходження вологого продукту в сушильний апарат при безперервному процесі виробництва, контролює та регулює швидкість транспортних стрічок в сушарках стрічкового типу.

2.5. Регулює температурний режим, подачу пари, повітря за допомогою контрольно-вимірювальних приладів.

2.6. Відбирає проби.

2.7. Контролює безперебійну роботу устаткування за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

2.8. Пускає та зупиняє сушильні апарати та інше устаткування, яке обслуговується.

2.9. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування та комунікацій.

2.10. Приймає устаткування з ремонту.

2.11. Очищає устаткування та прибирає робоче місце.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник сушіння 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник сушіння 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник сушіння 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник сушіння 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник сушіння 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник сушіння 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник сушіння 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник сушіння 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник сушіння 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник сушіння 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник сушіння 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник сушіння 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник сушіння 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник сушіння 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник сушіння 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник сушіння 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Сушіння гідрату окису барію, вуглекислого барію, вуглекислого стронцію в сушильних апаратах складної конструкції.

5.2. Ведення процесу сушіння побічних продуктів ферментного виробництва з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації.