Інструкція для посади "Електромонтажник-схемник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтажник-схемник 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтажника-схемника 1 розряду - не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила монтажу простих схем;
      - способи виготовлення м'якого монтажу простих схем з провідників різного перетину та марок;
      - призначення та правила застосування інструменту і пристроїв, які застосовуються під час монтажу;
      - умовні позначення основних вузлів схем;
      - марки та перетини проводів;
      - читання креслень та схем у межах роботи, яку виконує;
      - основи електротехніки.

1.4. Електромонтажник-схемник 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтажник-схемник 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтажник-схемник 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтажник-схемник 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Монтує та в'яже прості електросхеми за кресленнями та зразками.

2.2. Зв'язує групи провідників та ізолює їх, просочує ізоляцію лаком.

2.3. Виготовляє нескладні шини силового ланцюга за кресленнями або шаблонами та установлює їх на виробі.

2.4. Укладає монтаж за схемою.

2.5. Прокладає проводи та групові з'єднання за ескізами.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтажник-схемник 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтажник-схемник 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтажник-схемник 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтажник-схемник 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтажник-схемник 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтажник-схемник 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтажник-схемник 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтажник-схемник 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтажник-схемник 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтажник-схемник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтажник-схемник 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтажник-схемник 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтажник-схемник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтажник-схемник 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтажник-схемник 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтажник-схемник 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Бензоелектричні агрегати - встановлення та підключення вольтметра, амперметра та частотоміра.

5.2. Джгути монтажні для апаратури бензоелектричних агрегатів - виготовлення.

5.3. Кінці монтажних проводів - паяння наконечників та бандажування.

5.4. Мережа освітлювальна - розмічання під проводку.

5.5. Турбогенератори - транспозиція провідників обмотки статора.

5.6. Установки конденсаторні високовольтні - повний електромонтаж.

5.7. Щитки малогабаритні пускові та освітлювальні - монтаж та укладання провідників.