Інструкція для посади "Апаратник коагуляції 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник коагуляції 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника коагуляції 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему процесу;
      - будову і принцип роботи основного и допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів;
      - схему арматури та комунікацій;
      - фізико-хімічні властивості сировини, готового продукту;
      - технологічний режим;
      - правила регулювання процесу;
      - правила відбору проб;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник коагуляції 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник коагуляції 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник коагуляції 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник коагуляції 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес коагуляції у дисперсних або колоїдних системах шляхом додавання різних коагулянтів: кислот, солей, спиртів та інших.

2.2. Готує розчини (очищає, підігріває), приймає, дозує компоненти, коагулює, промиває, відстоює від кислого маточника, повторно промиває, фільтрує, передає на вакуум-змішувачі або центрифугу.

2.3. У разі потреби провадить центрифугування, стабілізацію, сушіння, затарювання продукту і передавання на склад.

2.4. Стежить за ходом технологічного процесу коагуляції за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і за результатами хімічних аналізів.

2.5. Регулює параметри технологічного режиму, які передбачені регламентом: температуру, тиск, вакуум, концентрацію розчинів та інші.

2.6. Відбирає проби.

2.7. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх.

2.8. Обслуговує ємкості, дозери, змішувачі, відстійники та інше устаткування.

2.9. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування та комунікацій.

2.10. Обліковує витрати сировини.

2.11. Веде технічну документацію.

2.12. Очищає устаткування та прибирає робоче місце.

2.13. Готує устаткування до ремонту, приймає з ремонту.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник коагуляції 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник коагуляції 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник коагуляції 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник коагуляції 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник коагуляції 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник коагуляції 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник коагуляції 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник коагуляції 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник коагуляції 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник коагуляції 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник коагуляції 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник коагуляції 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник коагуляції 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник коагуляції 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник коагуляції 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник коагуляції 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Розщеплення дисперсії тіоколу сульфогідратом натрію.