Інструкція для посади "Диспетчер диспетчерської служби керування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Диспетчер диспетчерської служби керування" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта та стаж роботи в організації - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову і правила експлуатації системи диспетчеризації, інженерного обладнання;
      - розташування будинків, інженерних комунікацій, сантехнічного та електрообладнання, що перебувають на обслуговуванні житлової організації;
      - накази, розпорядження органів вищого рівня, нормативні документи щодо утримання та експлуатації житлового фонду;
      - адреси та номери телефонів опорних пунктів з обслуговування ліфтів, систем центрального опалення, гарячого та холодного водопостачання, газового господарства, спеціальних аварійних служб, пожежної охорони, медичної допомоги, районного відділу міліції, керівного складу житлової організації;
      - правила охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Диспетчер диспетчерської служби керування призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Диспетчер диспетчерської служби керування підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Диспетчер диспетчерської служби керування керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Диспетчер диспетчерської служби керування під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Наглядає за справністю інженерного обладнання житлового фонду; приймає, реєструє, передає за призначенням для виконання заяви мешканців про несправність обладнання житлового фонду, організовує за цими заявками виконання робіт.

2.2. Веде облік і контролює хід профілактичних оглядів робітниками ремонтної групи інженерного обладнання домоволодінь.

2.3. Вживає заходів щодо негайного виклику відповідних служб у разі аварій, пожеж, нещасних випадків та інших надзвичайних обставин та інформує про ці пригоди і вжиті заходи районну (міську) диспетчерську службу, керівництво житлової організації та вищі організації.

2.4. Знімає показання приладів, контролює роботу систем інженерного обладнання, контролює витрати води, електроенергії та вживає необхідних заходів щодо усунення виявлених несправностей.

2.5. Вживає заходів щодо оповіщення мешканців про термін проведення робіт з ремонту і налагодження інженерного обладнання будинків у разі перебоїв у постачанні води, газу, електроенергії, тепла.

2.6. Сповіщає посадові особи за сигналом громадської оборони.

2.7. Збирає інформацію про температуру теплоносія, тиск води в мережі, стан ліфтового та іншого інженерного обладнання.

2.8. Перед початком зміни оглядає апаратуру та прилади диспетчерського пункту, перевіряє роботу систем диспетчеризації, наявність і причини невиконання заявок, вживає заходів щодо негайного їх виконання.

2.9. Веде журнал обліку робіт та іншу документацію, установлену для диспетчерської служби.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Диспетчер диспетчерської служби керування має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Диспетчер диспетчерської служби керування має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Диспетчер диспетчерської служби керування має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Диспетчер диспетчерської служби керування має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Диспетчер диспетчерської служби керування має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Диспетчер диспетчерської служби керування має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Диспетчер диспетчерської служби керування має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Диспетчер диспетчерської служби керування має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Диспетчер диспетчерської служби керування має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Диспетчер диспетчерської служби керування несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Диспетчер диспетчерської служби керування несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Диспетчер диспетчерської служби керування несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Диспетчер диспетчерської служби керування несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Диспетчер диспетчерської служби керування несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Диспетчер диспетчерської служби керування несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Диспетчер диспетчерської служби керування несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.