Інструкція для посади "Прибиральник території кладовища 1-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Прибиральник території кладовища 1-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинні нормативні документи з питань санітарного утримання кладовищ (колумбаріїв) та їх благоустрою;
      - правила безпечного виконання робіт;
      - номери телефонів відповідних міських служб.

1.4. Прибиральник території кладовища 1-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Прибиральник території кладовища 1-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Прибиральник території кладовища 1-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Прибиральник території кладовища 1-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Прибирає дороги (головні, основні, другорядні), алеї, тротуари, доріжки між частинами кладовища (колумбарію), площі і майданчики (ритуальні, для збору і чекання учасників траурної процесії тощо), території навколо адміністративних будинків контори та господарського подвір'я.

2.2. Своєчасно очищує від снігу і льоду тротуари, доріжки, ритуальні майданчики, посипає їх інертними матеріалами та реагентами.

2.3. Копає і прочищає канавки, лотки для стікання води.

2.4. Промиває урни, встановлені уздовж доріг (алей), і періодично очищує їх від сміття, а також ящики для висохлих квітів, вінків тощо.

2.5. Поливає тротуари, доріжки, ритуальні майданчики, деякі насадження (поза ділянками могил).

2.6. Прибирає громадські туалети, розміщені на території, яка ним обслуговується.

2.7. Своєчасно вмикає і вимикає зовнішнє освітлення території кладовища.

2.8. Стежить за збереженістю та справністю обладнання ритуальних майданчиків, поливального водопроводу, зовнішнього освітлення тощо.

2.9. Бере участь в обходах території кладовища (колумбарію) разом з наглядачем кладовища, представниками санітарної служби, міліції.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Прибиральник території кладовища 1-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Прибиральник території кладовища 1-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Прибиральник території кладовища 1-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Прибиральник території кладовища 1-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Прибиральник території кладовища 1-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Прибиральник території кладовища 1-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Прибиральник території кладовища 1-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Прибиральник території кладовища 1-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Прибиральник території кладовища 1-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Прибиральник території кладовища 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Прибиральник території кладовища 1-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Прибиральник території кладовища 1-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Прибиральник території кладовища 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Прибиральник території кладовища 1-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Прибиральник території кладовища 1-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Прибиральник території кладовища 1-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.