Інструкція для посади "Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями 1-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями 1-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження керівних органів з питань санітарії, зовнішнього утримання території будинків і охорони громадського порядку;
      - адреси і номери телефонів відділу міліції, швидкої допомоги, пожежної частини, найближчої установи з надання медичної допомоги, аптеки тощо.

1.4. Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями 1-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями 1-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями 1-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями 1-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Прибирає вулиці, тротуари, ділянки і площі, прилеглі до домоволодіння, яке обслуговується.

2.2. Своєчасно очищує від снігу і льоду тротуари, бруківку і доріжки, посипає їх інертними матеріалами і реагентами.

2.3. Очищує пожежні гідранти і колодязі для вільного доступу до них у будь-який час.

2.4. Копає у разі потреби нові і прочищає існуючі канавки і лотки для стікання води.

2.5. Поливає водою двори, бруківку і тротуари.

2.6. Періодично очищує вуличні урни від сміття і промиває їх.

2.7. Наглядає за своєчасним очищенням дворових контейнерів для сміття і громадських туалетів та за їх санітарним станом.

2.8. Підтримує чистоту на сходових клітках та в інших місцях загального користування поза квартирами, наглядає за справністю і збереженістю усього зовнішнього будинкового обладнання і майна (огорож, урн, контейнерів, вивісок тощо).

2.9. Повідомляє про порушення порядку дільничного інспектора або чергового у відділі міліції, керуючого будинком.

2.10. Надає допомогу особам, потерпілим від нещасних випадків, людям похилого віку, хворим, дітям тощо.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями 1-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями 1-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями 1-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями 1-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями 1-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями 1-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями 1-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями 1-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями 1-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями 1-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями 1-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями 1-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями 1-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями 1-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.