Інструкція для посади "Слюсар аварійно-відбудовних робіт 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар аварійно-відбудовних робіт 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією слюсаря аварійно-відбудовних робіт 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову і принципи роботи апаратури для врізування під тиском;
      - режим роботи мережі дільниці;
      - правила і способи хлорування трубопроводів у міських умовах;
      - безпечні способи скидання води після хлорування трубопроводів;
      - будову і особливість роботи дюкерів;
      - будову сальникових компенсаторів на трубопроводах різних діаметрів;
      - способи промивання трубопроводів;
      - будову і принцип роботи механічних, гідравлічних і електричних приводів, що застосовуються під час відкривання та закривання великих засувок;
      - способи усунення несправностей у приводах;
      - схему розміщення усієї каналізаційної мережі, аварійних випусків;
      - технологію прочищання каналізаційної мережі, дюкерів, колекторів і каналів гідравлічним методом;
      - способи усунення засмічень;
      - методи виявлення і ліквідації загазованості, правила виконання земляних робіт у мокрих ґрунтах, строки ремонту механізмів і обладнання, порядок виконання робіт, пов'язаних з підвищеною небезпекою.

1.4. Слюсар аварійно-відбудовних робіт 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар аварійно-відбудовних робіт 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар аварійно-відбудовних робіт 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар аварійно-відбудовних робіт 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи з ремонту водопровідних мереж.

2.2. Конопатить, заливає свинцем і різними замінниками розтруби труб діаметром понад 900 мм.

2.3. Приєднує під тиском труби всіх діаметрів до діючих трубопроводів з підготовкою і шабруванням великих поверхонь сідел.

2.4. Виконує хлорування магістралей і мереж хлорним вапном, рідким або газоподібним хлором у міських умовах.

2.5. Скидає хлорну воду після хлорування.

2.6. Здійснює технічне обслуговування, ревізію і ремонт трубопроводів рідкого і газоподібного хлору, повітря, дозаторів хлору, запірної арматури всіх типів та іншого обладнання хлорного господарства.

2.7. Виконує аварійний ремонт або набиває сальникові компенсатори на трубопроводи під тиском без відключення мережі.

2.8. Закриває і відкриває великі засувки на магістралях і водоводах автоприводом, пневмоприводом і електроприводом.

2.9. Виконує встановлення, регулювання і ремонт механічних приводів.

2.10. Прочищає каналізаційні мережі, дюкери, канали і колектори круглого, яйцеподібного, шатрового та інших перерізів на глибині понад 12 м гідравлічним способом.

2.11. Виконує підготовку троса і лебідок вантажопідйомністю до 2 т, підготовку дерев'яних і металевих циліндрів заданої питомої ваги.

2.12. Усуває засмічення в каналізаційній мережі і колекторах за допомогою різних штанг з кульовими і йоржевими якорями.

2.13. Виконує ремонт діючої каналізаційної мережі з використанням засобів водозниження і пересувних кранів.

2.14. Склеює і зварює пластмасові труби.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар аварійно-відбудовних робіт 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар аварійно-відбудовних робіт 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар аварійно-відбудовних робіт 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар аварійно-відбудовних робіт 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар аварійно-відбудовних робіт 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар аварійно-відбудовних робіт 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар аварійно-відбудовних робіт 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар аварійно-відбудовних робіт 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар аварійно-відбудовних робіт 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар аварійно-відбудовних робіт 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар аварійно-відбудовних робіт 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар аварійно-відбудовних робіт 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар аварійно-відбудовних робіт 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар аварійно-відбудовних робіт 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар аварійно-відбудовних робіт 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар аварійно-відбудовних робіт 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.