Інструкція для посади "Начальник управління комплектації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник управління комплектації" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази та інші керівні матеріали з питань комплектації об'єктів будівництва матеріально-технічними ресурсами;
      - нормативи виробничих запасів сировини, матеріалів та інших матеріальних ресурсів;
      - організацію складського господарства;
      - порядок укладання договорів з постачальниками і їх виконання;
      - стандарти та технічні умови з матеріально-технічного забезпечення, комплектації та якості продукції;
      - прейскуранти оптових цін, номенклатуру матеріалів, що споживаються;
      - основи технології й організації виробництва, праці та управління;
      - порядок ведення обліку операцій комплектації та складання звітності;
      - передовий вітчизняний і зарубіжний досвід комплектації та постачання;
      - основи трудового законодавства;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії й протипожежного захисту.

1.4. Начальник управління комплектації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник управління комплектації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник управління комплектації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник управління комплектації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує роботою щодо забезпечення об'єктів технологічними комплектами збірних конструкцій, деталей, вузлів, виробів, напівфабрикатів і матеріалів відповідно до графіків виконання будівельно-монтажних робіт.

2.2. Здійснює розрахунки щодо обґрунтування потреби в матеріально-технічних ресурсах.

2.3. Укладає з постачальниками договори на постачання будівельних матеріалів, комплектуючих виробів, устаткування і контролює їх виконання.

2.4. Забезпечує належний стан складського господарства.

2.5. Організовує приймання та відпускання виробів і матеріалів, зберігання їх у порядку, що гарантує якісне та кількісне збереження, своєчасне розвантаження вагонів і автотранспорту, розкредитування вагонів, сортування виробів і матеріалів, оформлення товаротранспортних документів.

2.6. Здійснює заходи щодо механізації вантажно-розвантажувальних робіт і скорочення ручної праці, організації виробництва з виготовлення несерійних і нетипових деталей, вузлів, виробів.

2.7. Забезпечує контроль за додержанням норм витрачання матеріалів, їх правильним зберіганням і використанням.

2.8. Бере участь у розробленні колективного договору і виконанні його заходів.

2.9. Керує працівниками відділу.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник управління комплектації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник управління комплектації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник управління комплектації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник управління комплектації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник управління комплектації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник управління комплектації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник управління комплектації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник управління комплектації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник управління комплектації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник управління комплектації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник управління комплектації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник управління комплектації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник управління комплектації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник управління комплектації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник управління комплектації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник управління комплектації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.