Інструкція для посади "Машиніст навантажувальної машини 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст навантажувальної машини 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом аналогічної за складністю машини 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову машини, порядок навантажування та заміни вагонів;
      - правила користування пристроєм для роз'їзду вагонів;
      - способи усунення несправностей у роботі механізмів;
      - основні поняття з електротехніки;
      - призначення та розташування гірничих виробок, правила пересування ними;
      - фізичні властивості гірничих порід;
      - призначення та будову контрольно-вимірювальних приладів;
      - правила сигналізації;
      - вимоги, встановлені до подавання стисненого повітря;
      - схему вентиляції;
      - схему повітропровідних та електропровідних мереж;
      - електрослюсарну справу.

1.4. Машиніст навантажувальної машини 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст навантажувальної машини 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст навантажувальної машини 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст навантажувальної машини 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує навантажувальною машиною продуктивністю до 60 куб.м/год.

2.2. поза зоною вибою.

2.3. Зрошує, кайлує, навантажує гірничу масу на транспортер або до вагонеток.

2.4. Очищує колії, шламовідстійники на навантажувальних вузлах, у тупиках.

2.5. Заправляє машину паливними та мастильними матеріалами.

2.6. Очищує машину від налиплої грязі.

2.7. Переміщує машину на нове місце.

2.8. Виявляє та усуває невеликі несправності у роботі навантажувальної машини.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст навантажувальної машини 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст навантажувальної машини 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст навантажувальної машини 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст навантажувальної машини 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст навантажувальної машини 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст навантажувальної машини 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст навантажувальної машини 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст навантажувальної машини 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст навантажувальної машини 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст навантажувальної машини 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст навантажувальної машини 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст навантажувальної машини 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст навантажувальної машини 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст навантажувальної машини 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст навантажувальної машини 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст навантажувальної машини 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Огляд машини, усунення невеликих несправностей.

5.2. Підганяння та наступне відганяння машини від вибою.

5.3. Навантажування породи до вагонеток з навантажуванням ковшу та розвантажуванням його на приймальний лоток машини або вагонетки.

5.4. Подавання навантажених вагонеток до стрілки з поверненням машини до вибою.

5.5. Очищання машини від прилиплої породи.