Інструкція для посади "Машиніст підіймальної машини другої групи підйомів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст підіймальної машини другої групи підйомів" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста підіймальної машини третьої групи підйомів не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструкцію, принцип роботи і кінематичну схему підіймальної машини, комутаційну схему підіймання;
      - схему гальмів;
      - конструкцію канатів і правила догляду за ними;
      - систему сигналізації та умовні сигнали;
      - принцип роботи і правила догляду за контрольно-вимірювальними приладами;
      - графік роботи підіймання;
      - діаграму швидкості підіймальної машини;
      - конструкцію і вимоги щодо експлуатації шахтових підіймальних посудин, парашутних пристроїв, провідників, армування стовбура;
      - принцип автоматизації і дистанційного керування;
      - конструкцію і принцип дії мастильних пристроїв;
      - види мастильних матеріалів, їх властивості та раціональний режим змащування обладнання;
      - правила спускання і підіймання людей, вибухових матеріалів;
      - основи електрослюсарної справи;
      - витрати електроенергії, що споживає підіймальна машина.

1.4. Машиніст підіймальної машини другої групи підйомів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст підіймальної машини другої групи підйомів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст підіймальної машини другої групи підйомів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст підіймальної машини другої групи підйомів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує різними підіймальними машинами під час спускання і підіймання людей, вантажів, матеріалів та різного обладнання по вертикальних і похилих стовбурах, схилах, бремсбергах і штольнях.

2.2. Стежить за технічним станом підіймальної машини.

2.3. Перевіряє стан сигналізації, захисних, пускових і контрольно-вимірювальних приладів, гальмівної системи барабанів, канатів і стежить за ними.

2.4. Перевіряє роботу компресора і масляної системи.

2.5. Стежить за температурою охолоджувальної води.

2.6. Подає і приймає сигнали.

2.7. Змащує підшипники і вузли підіймальної машини, передачі, електродвигун, компресор.

2.8. Усуває дрібні неполадки підіймальної машини.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст підіймальної машини другої групи підйомів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст підіймальної машини другої групи підйомів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст підіймальної машини другої групи підйомів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст підіймальної машини другої групи підйомів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст підіймальної машини другої групи підйомів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст підіймальної машини другої групи підйомів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст підіймальної машини другої групи підйомів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст підіймальної машини другої групи підйомів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст підіймальної машини другої групи підйомів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст підіймальної машини другої групи підйомів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст підіймальної машини другої групи підйомів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст підіймальної машини другої групи підйомів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст підіймальної машини другої групи підйомів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст підіймальної машини другої групи підйомів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст підіймальної машини другої групи підйомів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст підіймальної машини другої групи підйомів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. До другої групи підйомів відносяться: вантажні підйоми з добовим плановим навантаженням від 750 до 1250 т вугілля, породи та іншої сировини; вантажолюдські (людські) підйоми з добовим плановим навантаженням від 500 до 750 т або при спусканні-підійманні від 500 до 1000 чоловік за добу (за обліковим складом); підйоми по спусканню-підійманню матеріалів і обладнання.