Інструкція для посади "Машиніст установки з оброблення транспортних засобів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст установки з оброблення транспортних засобів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову і правила технічної експлуатації обслуговуваного обладнання й установок, способи виявлення й усунення неполадок;
      - інструкції з оброблення транспортних засобів, гірничої маси і товарної продукції, фізичні властивості профілактичних речовин, які запобігають змерзанню і прилипанню;
      - норми витрат речовин;
      - способи визначення густоти розчинів;
      - правила спалювання палива та поводження з профілактичними речовинами;
      - основи електрослюсарної справи.

1.4. Машиніст установки з оброблення транспортних засобів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст установки з оброблення транспортних засобів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст установки з оброблення транспортних засобів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст установки з оброблення транспортних засобів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує вапнувачем, солеварнею, шлакоподавальною, обмаслювальною, зрошувальною установками під час оброблення внутрішніх поверхонь транспортних засобів і товарної продукції речовинами, що запобігають змерзанню і прилипанню під час транспортування: соляним розчином, ніогрином, шлаком, вапном, креозотом, флотореагентом, тирсою, мастильними та іншими речовинами.

2.2. Керує насосами, конвеєрами, скреперними лебідками й іншими механізмами.

2.3. Готує і підтримує задану густоту соляного розчину.

2.4. Регулює подавання профілактичних речовин у транспортні засоби.

2.5. Чистить габарити залізничних колій та автодоріг у межах робочого місця.

2.6. Виявляє і усуває неполадки в роботі обслуговуваного обладнання.

2.7. Чистить і змащує деталі та вузли установки.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст установки з оброблення транспортних засобів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст установки з оброблення транспортних засобів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст установки з оброблення транспортних засобів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст установки з оброблення транспортних засобів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст установки з оброблення транспортних засобів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст установки з оброблення транспортних засобів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст установки з оброблення транспортних засобів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст установки з оброблення транспортних засобів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст установки з оброблення транспортних засобів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст установки з оброблення транспортних засобів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст установки з оброблення транспортних засобів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст установки з оброблення транспортних засобів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст установки з оброблення транспортних засобів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст установки з оброблення транспортних засобів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст установки з оброблення транспортних засобів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст установки з оброблення транспортних засобів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. У разі виконання робіт з оброблення транспортних засобів і товарної продукції профілактичними речовинами від змерзання і прилипання під керівництвом машиніста вищої класифікації, машиніст установки для оброблення транспортних засобів тарифікується на один розряд нижче.