Інструкція для посади "Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією слюсаря-електрика з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову такелажного обладнання з керуванням з місцевих пультів;
      - принципи роботи електропускової апаратури, приладів і апаратів;
      - методи очищення обладнання від корозії;
      - правила читання робочих креслень та електросхем;
      - основи знань з електротехніки, механіки, гідравліки та технології обробки металів;
      - габарити наближення будівель та обладнання;
      - схеми живлення обладнання;
      - правила випробування трубопроводів, повітропроводів;
      - правила вибору запобіжників за номінальними навантаженнями;
      - загальні знання про джерела та схеми живлення постійним та змінним струмом, квалітети (класи точності);
      - будову, умови та правила експлуатації металоконструкцій з ручним приводом та нескладних з механічним приводом;
      - способи закріплення металоконструкцій, які ремонтуються;
      - прийоми ремонту та складання деталей і вузлів механізмів металоконструкцій;
      - правила експлуатації підйомно-транспортних механізмів;
      - будову електродвигунів;
      - пускорегулювальної апаратури;
      - допустимі навантаження під час роботи електродвигунів;
      - будову та призначення контрольно-вимірювального інструменту;
      - правила випробування опору електроізоляції.

1.4. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює технічне обслуговування та ремонтує обладнання метрополітену з ручними електромеханічними, електрогідравлічними приводами та керує ними з місцевих пультів і від ручного приводу.

2.2. Контролює стан керування обладнання від ручного приводу на станціях.

2.3. Бере участь в місцевих та комплексних випробуваннях обладнання ліній, станцій.

2.4. Усуває несправності під час закривання та відкривання обладнання з ручним приводом.

2.5. Розбирає, ремонтує та складає вузли електромеханічного обладнання з виконанням робіт по 11 - 12 квалітетах (4 - 5 класах точності).

2.6. Ремонтує окремі вузли і деталі електропускової апаратури та електродвигуни малої потужності.

2.7. Заміряє опір ізоляції та заземлення.

2.8. Змінює, промиває та ремонтує фільтри.

2.9. Обслуговує насоси та вентилятори різного призначення, крім основних вентиляторів.

2.10. Бере участь у випробуванні повітропроводів, трубопроводів.

2.11. Виміряє напругу розжарювання ламп, мережі та рівня сигналу.

2.12. Здійснює механічне регулювання реле схем телеавтоматики.

2.13. Ревізує блоки живлення.

2.14. Керує затворами з ручним приводом та нескладними затворами з електромеханічним приводом, обслуговує їх, ремонтує.

2.15. Проводить гідравлічне випробування під тиском до 100 атм.

2.16. вузлів механізмів, що збираються.

2.17. Робить монтаж з'єднувальних кабельних муфт та кінцевих обробок.

2.18. Ремонтує, складає та встановлює електророзподільні шафи, щити та контакторні панелі.

2.19. Перевіряє маркування монтажів та принципової схеми.

2.20. Обробляє за кресленнями ізоляційні матеріали, усуває пошкодження кабелів.

2.21. Регулює та юстирує прилади та апарати під керівництвом слюсаря - електрика вищої кваліфікації.

2.22. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.23. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.