Інструкція для посади "Технік із зв'язку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Технік із зв'язку" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Наявність посвідчення та допуску до роботи з електроустановками до 1000 В. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - НТ ЕРТОС ГА-86, НС ГА-80, технічну документацію на обладнання вузла зв'язку, інструкції, розпорядження та накази стосовно організації оперативно-технічної служби на вузлах зв'язку цивільної авіації, посадову інструкцію та технологію роботи техніка зв'язку, правила з охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Технік із зв'язку призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Технік із зв'язку підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Технік із зв'язку керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Технік із зв'язку під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Контролює працездатність обладнання зв'язку, засобів зв'язку, робочих місць, посадових осіб чергової зміни та апаратури об'єктивного контролю.

2.2. Вживає заходів з відновлення зв'язку та надання зв'язку обхідними каналами.

2.3. Контролює забезпечення електроенергією від міської мережі та перехід у разі необхідності на аварійне електроживлення.

2.4. Проводить технічне обслуговування засобів зв'язку, обладнання резервного електропостачання та апаратури об'єктивного контролю.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Технік із зв'язку має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Технік із зв'язку має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Технік із зв'язку має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Технік із зв'язку має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Технік із зв'язку має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Технік із зв'язку має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Технік із зв'язку має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Технік із зв'язку має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Технік із зв'язку має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Технік із зв'язку несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Технік із зв'язку несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Технік із зв'язку несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Технік із зв'язку несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Технік із зв'язку несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Технік із зв'язку несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Технік із зв'язку несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.