Інструкція для посади "Інженер із систем вентиляції та кондиціонування повітря I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер із систем вентиляції та кондиціонування повітря I категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера із систем вентиляції та кондиціонування повітря II категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з експлуатації, ремонту, налагодження і реконструкції устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря атомної електростанції;
      - перспективи технічного розвитку атомної електростанції;
      - єдину систему планово-запобіжного ремонту;
      - технічні характеристики, принцип роботи, територіальне розташування, конструктивні особливості, призначення, режими роботи, правила обслуговування, правила технічної експлуатації, порядок пуску і зупинки та вимоги до безпечної експлуатації устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря атомної електростанції;
      - принципові технологічні схеми й основні технологічні процеси вентиляції і кондиціонування повітря;
      - методи монтажу, регулювання і налагодження устаткування;
      - контрольні засоби, прилади і пристрої, які використовуються під час перевірки, налагодження і випробування устаткування;
      - склад і порядок ведення технічної документації з експлуатації, ремонту, налагодження і реконструкції устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі експлуатації, ремонту, налагодження, модернізації і реконструкції устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря атомної електростанції;
      - основи економіки та організації праці;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, радіаційної безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

1.4. Інженер із систем вентиляції та кондиціонування повітря I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер із систем вентиляції та кондиціонування повітря I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер із систем вентиляції та кондиціонування повітря I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер із систем вентиляції та кондиціонування повітря I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує безпечну експлуатацію, ремонт, реконструкцію та монтаж устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря атомної електростанції відповідно до вимог та норм правил технічної експлуатації, пожежної і радіаційної безпеки, охорони праці, чинними на атомній електростанції інструкціями, режимними картами, стандартами, технологічними регламентами та іншими нормативними документами.

2.2. Виконує роботу з налагодження і випробування устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря атомної електростанції, забезпечує його своєчасне введення до експлуатації.

2.3. Вносить необхідні корективи до засобів і методів налагодження з метою досягнення необхідних параметрів та характеристик роботи устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря атомної електростанції, проводить його регулювання.

2.4. Сприяє впровадженню систем комплексного регламентованого обслуговування, що забезпечують своєчасне налагодження, ремонт та ефективну експлуатацію устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря атомної електростанції.

2.5. Здійснює контроль за експлуатацією, ремонтом, реконструкцією, модернізацією і налагодженням устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря.

2.6. Аналізує дані щодо вимірювань параметрів роботи устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря, виконує необхідні розрахунки і готує висновки щодо придатності устаткування до експлуатації.

2.7. Аналізує причини відхилень у роботі і зупинок устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря, бере участь у розробленні заходів щодо їх усунення та запобігання.

2.8. Розробляє, переглядає і вносить зміни до програми випробувань устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря.

2.9. Розробляє схеми й плани систем вентиляції і кондиціонування повітря.

2.10. Здійснює аналіз ремонту та експлуатації устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря атомної електростанції і видає рекомендації щодо поліпшення якості його ремонту, налагодження й експлуатації.

2.11. Складає плани заходів щодо поліпшення ефективності роботи устаткування.

2.12. Бере участь у прийманні до експлуатації знову змонтованого, реконструйованого і відремонтованого устаткування.

2.13. Бере участь у роботі, яка пов'язана з розробленням і впровадженням стандартів і технічних умов з експлуатації, ремонту і налагодження устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря атомної електростанції.

2.14. Дає висновки щодо раціоналізаторських пропозицій і винаходів, питань вдосконалення конструкції устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря атомної електростанції, готує аналіз проектів робіт з реконструкції.

2.15. Веде облік і паспортизацію устаткування системи вентиляції і кондиціонування повітря атомної електростанції, вносить до паспортів зміни після його ремонту, модернізації і реконструкції.

2.16. Складає заявки на матеріали, інструменти і прилади, необхідні для виконання робіт.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер із систем вентиляції та кондиціонування повітря I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер із систем вентиляції та кондиціонування повітря I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер із систем вентиляції та кондиціонування повітря I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер із систем вентиляції та кондиціонування повітря I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер із систем вентиляції та кондиціонування повітря I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер із систем вентиляції та кондиціонування повітря I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер із систем вентиляції та кондиціонування повітря I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер із систем вентиляції та кондиціонування повітря I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер із систем вентиляції та кондиціонування повітря I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер із систем вентиляції та кондиціонування повітря I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер із систем вентиляції та кондиціонування повітря I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер із систем вентиляції та кондиціонування повітря I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер із систем вентиляції та кондиціонування повітря I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер із систем вентиляції та кондиціонування повітря I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер із систем вентиляції та кондиціонування повітря I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер із систем вентиляції та кондиціонування повітря I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.