Інструкція для посади "Головний гірник з протипожежного захисту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний гірник з протипожежного захисту" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - укази, постанови, рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості;
      - накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства;
      - технологію гірничого виробництва;
      - конструктивні особливості, призначення, режими роботи протипожежних приладів, апаратів та обладнання, правила їхньої технічної експлуатації;
      - досягнення науки й техніки з питань охорони праці та протипожежного захисту;
      - основи економіки і організації виробництва, праці і управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Головний гірник з протипожежного захисту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний гірник з протипожежного захисту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний гірник з протипожежного захисту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний гірник з протипожежного захисту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує організацією робіт щодо забезпечення та поліпшення протипожежного стану шахт і розрізів.

2.2. Організовує: роботу з проведення профілактичних заходів щодо запобігання пожеж на шахтах (розрізах); впровадження нових технічних засобів, що забезпечують протипожежну безпеку; роботу щодо випробування нової апаратури з протипожежного захисту; проведення навчальних тривог.

2.3. Розглядає і погоджує проекти, нормативні документи з протипожежного захисту; пропозиції щодо затвердження списку пластів, схильних до самозаймання; заходи щодо ведення вогняних робіт.

2.4. Бере участь: у розробленні планів ліквідації аварій; у розгляді проектів реконструкції та будівництва шахт (розрізів); у визначенні потреб у розподілі протипожежного обладнання і матеріалів між шахтами і розрізами; в проведенні перевірок стану охорони праці та правил безпеки; в проведенні випробувань нових засобів пожежогасіння; в розслідуванні причин самозаймання вугільних пластів, аварій і нещасних випадків та розробленні заходів щодо їх запобігання.

2.5. Здійснює: аналіз стану протипожежного захисту; контроль за протипожежним станом гірничих виробок та поверхневих споруд; методичне керівництво і контроль за правильним станом та своєчасним внесенням змін у плани ліквідації аварій; контроль за витратою матеріалів та засобів щодо запобігання і гасіння підземних пожеж, за виконанням наказів і вказівок з питань протипожежного захисту, підготуванням звітних і довідкових матеріалів.

2.6. Контролює: наявність і роботоздатність протипожежних засобів на шахтах і розрізах; повноту виймання вугілля при відпрацюванні пластів, схильних до самозаймання.

2.7. Забезпечує ведення і своєчасне подання встановленої документації та звітності.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний гірник з протипожежного захисту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний гірник з протипожежного захисту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний гірник з протипожежного захисту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний гірник з протипожежного захисту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний гірник з протипожежного захисту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний гірник з протипожежного захисту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний гірник з протипожежного захисту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний гірник з протипожежного захисту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний гірник з протипожежного захисту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний гірник з протипожежного захисту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний гірник з протипожежного захисту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний гірник з протипожежного захисту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний гірник з протипожежного захисту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний гірник з протипожежного захисту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний гірник з протипожежного захисту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний гірник з протипожежного захисту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.