Інструкція для посади "Давильник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Давильник 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією давильника 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, кінематичні схеми та правила налагодження токарно-давильних та розкочувальних верстатів різних типів та правила перевірки їх на точність;
      - конструкцію універсальних та спеціальних пристроїв та контрольно-вимірювальних інструментів;
      - конструкцію і способи виготовлення всіляких патронів для токарно-давильних робіт, правила контролю спеціальних оправок та пристроїв;
      - способи установлення і вивіряння заготовок та деталей;
      - основні властивості різних металів під час витягування;
      - основи теорії різання металів в межах роботи, яку виконує;
      - геометрію, правила термооброблення та доведення нормального та спеціального інструменту;
      - види та призначення термічного оброблення металів;
      - систему допусків та посадок, квалітети та параметри шорсткості (класів точності та чистоти оброблення).

1.4. Давильник 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Давильник 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Давильник 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Давильник 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виготовляє на токарно-давильних верстатах складні за конфігурацією деталі та вироби з допусками за 8-10 квалітетами (3-м класом точності) з діаметром понад 400 мм з дюралюмінію, латуні та низьколегованої сталі з глибиною витягування понад половини діаметра, виробів з корозійно-легованої сталі з діаметром понад 400 мм з різною глибиною витягування; із твердих сплавів, тугоплавких і дорогоцінних металів та їх сплавів з різним діаметром та різною глибиною витягування.

2.2. Виготовляє складні деталі для мідних духових інструментів методом глибокого витягування на токарно-давильному верстаті давильником вручну.

2.3. Забезпечує рівномірну товщину стінок та одночасне ущільнення металу давильником по всій довжині деталей.

2.4. Утворює необхідні резонуючі властивості.

2.5. Виконує експериментальні та дослідні роботи з видавлювання складних контурів з застосуванням розбірних патронів.

2.6. Виготовляє складні дерев'яні патрони для видавлювання зразків нових виробів.

2.7. Видавлює вручну з підігріванням тонкостінні деталі з різних матеріалів.

2.8. Виготовляє на напівавтоматичних та автоматичних верстатах, верстатах з програмним керуванням деталі та вироби з діаметром до 1200 мм.

2.9. Налагоджує верстати.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Давильник 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Давильник 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Давильник 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Давильник 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Давильник 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Давильник 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Давильник 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Давильник 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Давильник 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Давильник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Давильник 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Давильник 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Давильник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Давильник 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Давильник 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Давильник 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Вироби художньо-ювелірні з дорогоцінних та кольорових металів - виготовлення.

5.2. Диски для коліс - видавлювання.

5.3. Катоди з внутрішньою та зовнішньою сферою - видавлювання.

5.4. Ковпачки саксофонів та кларнетів - давильні роботи, глибоке витягування та нагартування.

5.5. Лійки конусні, чашки плоскодонні, перегінні апарати та їх системи з тугоплавких та дорогоцінних металів - видавлювання з відпалом.

5.6. Манжети кінцеві - видавлювання з підрізанням бортика.

5.7. Обичайки - видавлювання.

5.8. Обтічники спеціальні розрізні - видавлювання.

5.9. Патрубки вхідні - видавлювання.

5.10. Пудрениці, чарки горілчані та лікерні, вази та інші ювелірні вироби - видавлювання.

5.11. Ребра жорсткості до живильників, кришки до пальцеподібних тиглів - витягування.

5.12. Рефлектори та рами прожекторів - видавлювання.

5.13. Розтруби, головки розтрубів сигнальних інструментів, труб, горнів, ковпачків - глибоке витягування, нагартування, шліфування.

5.14. Оболонки дифузорів - видавлювання.

5.15. Самовари всіх розмірів та конструкцій, відра для охолодження шампанських вин - видавлювання.

5.16. Тарілки оркестрові - давильні роботи, нагартування, шліфування.

5.17. Тиглі з дорогоцінних металів та сплавів - вдавлювання з відпалом.

5.18. Труби відкриті з двох боків - видавлювання різьби по всій глибині.

5.19. Цоколі ламп - видавлювання по гвинтовій лінії.

5.20. Шланги гнучкі з гофрами - видавлювання по гвинтовій лінії.

5.21. Шпангоути - видавлювання.