Інструкція для посади "Штампувальник електроімпульсним методом 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Штампувальник електроімпульсним методом 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принцип роботи електромагнітних та електрогідравлічних установок для штампування деталей та запобіжних пристроїв;
      - призначення та умови застосування простого та середньої складності контрольно-вимірювального інструменту та пристроїв;
      - правила обслуговування високовольтного устаткування;
      - основи знань з гідравліки, механіки, електротехніки;
      - систему допусків і посадок, квалітети та параметри шорсткості (класи точності та чистоти оброблення).

1.4. Штампувальник електроімпульсним методом 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Штампувальник електроімпульсним методом 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Штампувальник електроімпульсним методом 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Штампувальник електроімпульсним методом 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде з пульта керування процес штампування простих деталей з листового або фасонного металу, розширення труби, витягання листових заготовок, вирубання та прошивання отворів на електромагнітних та електрогідравлічних установках.

2.2. Перевіряє деталі за взірцем або шаблоном.

2.3. Установлює та знімає деталі, індуктори та матриці.

2.4. Підналагоджує установки, які обслуговує.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Штампувальник електроімпульсним методом 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Штампувальник електроімпульсним методом 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Штампувальник електроімпульсним методом 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Штампувальник електроімпульсним методом 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Штампувальник електроімпульсним методом 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Штампувальник електроімпульсним методом 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Штампувальник електроімпульсним методом 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Штампувальник електроімпульсним методом 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Штампувальник електроімпульсним методом 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Штампувальник електроімпульсним методом 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Штампувальник електроімпульсним методом 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Штампувальник електроімпульсним методом 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Штампувальник електроімпульсним методом 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Штампувальник електроімпульсним методом 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Штампувальник електроімпульсним методом 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Штампувальник електроімпульсним методом 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Мембрани, діафрагми - витягування листової заготовки.

5.2. Патрубки - вирубання.

5.3. Труби - розширення.