Інструкція для посади "Клепальник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Клепальник 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією клепальника 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, правила налагодження та кінематичні схеми клепальних та гідравлічних пресів різних типів;
      - деформації металу під час нагрівання, удару та витисканні, пружні та залишкові деформації;
      - вплив змінних напруг на метал;
      - систему допусків та посадок.

1.4. Клепальник 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Клепальник 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Клепальник 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Клепальник 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує гаряче та холодне клепання різними способами герметичних швів відповідальних металоконструкцій та частин котлів, які випробовуються під тиском понад 800 до 1200 кПа (понад 8 до 12 атм.) заклепками діаметром до 22 мм.

2.2. Клепає прямим та зворотним способом герметичні шви відповідальних конструкцій корпусів і алюмінієвих сплавів.

2.3. Налагоджує та регулює преси, інструменти та пристрої.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Клепальник 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Клепальник 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Клепальник 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Клепальник 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Клепальник 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Клепальник 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Клепальник 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Клепальник 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Клепальник 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Клепальник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Клепальник 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Клепальник 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Клепальник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Клепальник 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Клепальник 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Клепальник 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Барабани під обтискання - клепання.

5.2. Балки хребтові та шкворневі, бруски обв'язувальні, швелерні та буферні, кронштейни лісових стояків рухомого складу - правка та клепання.

5.3. Гаки пластинчасті - клепання.

5.4. Ілюмінатори - клепання рам.

5.5. Корпуси відсіків літаків - клепання.

5.6. Котли, дена барабанів, сухопарники та інші резервуари, які працюють під тиском, - клепання.

5.7. Лонжерони рам, передки кузовів, кожухи передніх та задніх мостів автомобілів - складання та клепання.

5.8. Обшивка зовнішніх підводних частин суден, накладні листи та стрингерні косинці - клепання.

5.9. Рами та корпуси шахтних клітей, скипів шахтних підіймачів - клепання.

5.10. Рами візків рухомого складу та вагопідіймальних кранів - клепання.

5.11. Стріли кранів вантажністю понад 15 т - клепання.

5.12. Косинці скулові та кільові з алюмінієвих сплавів - клепання.

5.13. Фланці труб паропроводу високого тиску - клепання.

5.14. Цистерни водяні та нафтові - клепання.