Інструкція для посади "Штампувальник на падаючих молотах 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Штампувальник на падаючих молотах 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та принцип роботи однотипних падаючих молотів;
      - прийоми одноударного штампування;
      - основні відомості про будову свинцево-цинкових та інструментальних штампів;
      - призначення та умови застосування контрольно-вимірювальних інструментів, режими термічного оброблення листового матеріалу;
      - способи запасування тросів;
      - основні відомості про допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення).

1.4. Штампувальник на падаючих молотах 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Штампувальник на падаючих молотах 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Штампувальник на падаючих молотах 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Штампувальник на падаючих молотах 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Штампує, калібрує, згинає, витягує та править прості деталі на падаючих молотах з різного листового матеріалу, який піддається штампуванню, - дюралевих сплавів, сталей, магнієвих, титанових та інших спеціальних сплавів.

2.2. Установлює штампи на падаючі молоти та знімає їх; закріпляє страхові троси.

2.3. Нівелює поверхні пуансонів свинцем.

2.4. Регулює падаючі молоти.

2.5. Зачищає пуансони.

2.6. Очищує та змазує штампи.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Штампувальник на падаючих молотах 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Штампувальник на падаючих молотах 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Штампувальник на падаючих молотах 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Штампувальник на падаючих молотах 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Штампувальник на падаючих молотах 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Штампувальник на падаючих молотах 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Штампувальник на падаючих молотах 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Штампувальник на падаючих молотах 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Штампувальник на падаючих молотах 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Штампувальник на падаючих молотах 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Штампувальник на падаючих молотах 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Штампувальник на падаючих молотах 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Штампувальник на падаючих молотах 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Штампувальник на падаючих молотах 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Штампувальник на падаючих молотах 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Штампувальник на падаючих молотах 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Штампування, калібрування, згинання та правка: Заглушки стояків шасі.

5.2. Лючки повітряних коробів.

5.3. Облицювання водяних баків.

5.4. Обшивки вихлопних труб.

5.5. Обшивки пілонів.

5.6. Обкантовки зливних бачків.

5.7. Патрубки повітропроводів.

5.8. Профілі внутрішнього набору фюзеляжів.