Інструкція для посади "Методист з фізичної культури I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85. Спортивна діяльність", що затверджен наказом Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 17.10.2002 N 2264. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Методист з фізичної культури I категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією методиста з фізичної культури II категорії - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - теоретичні основи фізкультурно-оздоровчого напряму;
      - методику організації і проведення спортивних і фізкультурно-масових заходів;
      - директивні документи, закони, постанови, накази, що стосуються фізичної культури і спорту;
      - трудове законодавство;
      - правила та норми безпечного проведення занять.

1.4. Методист з фізичної культури I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Методист з фізичної культури I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Методист з фізичної культури I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Методист з фізичної культури I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує організаційно-методичне керівництво діяльністю інструкторів, організовує та проводить їх підготовку та перепідготовку.

2.2. Організовує проведення фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи, здійснює набір у секції, групи спортивної та оздоровчої спрямованості осіб, які бажають займатися фізичною культурою і спортом та не мають медичних протипоказань.

2.3. Організовує і проводить спортивно-масові та фізкультурно-оздоровчі заходи, семінари інструкторів.

2.4. Бере участь у підготовці спортсменів і суддів масових розрядів.

2.5. Веде статистичний облік результатів роботи з фізичної культури.

2.6. Вивчає, узагальнює і впроваджує передовий досвід роботи.

2.7. Бере участь в організації заходів щодо зміцнення і розвитку матеріально-технічної бази для занять фізичною культурою і спортом.

2.8. Аналізує результати діяльності організації, бере участь у плануванні роботи.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Методист з фізичної культури I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Методист з фізичної культури I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Методист з фізичної культури I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Методист з фізичної культури I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Методист з фізичної культури I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Методист з фізичної культури I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Методист з фізичної культури I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Методист з фізичної культури I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Методист з фізичної культури I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Методист з фізичної культури I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Методист з фізичної культури I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Методист з фізичної культури I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Методист з фізичної культури I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Методист з фізичної культури I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Методист з фізичної культури I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Методист з фізичної культури I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.