Інструкція для посади "Інструктор-методист з фізичної культури та спорту II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85. Спортивна діяльність", що затверджен наказом Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 17.10.2002 N 2264. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інструктор-методист з фізичної культури та спорту II категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інструктора-методиста з фізичної культури та спорту - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження керівних організацій;
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань фізкультурно-оздоровчої роботи, форми і методи її організації;
      - основи педагогіки і психології;
      - основи трудового законодавства;
      - норми та правила з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Інструктор-методист з фізичної культури та спорту II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інструктор-методист з фізичної культури та спорту II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інструктор-методист з фізичної культури та спорту II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інструктор-методист з фізичної культури та спорту II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує на підприємстві (в організації) проведення масової фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи.

2.2. Розробляє і вживає заходів з пропаганди здорового способу життя.

2.3. Сприяє і проводить на підприємстві (в організації) фізкультурно-оздоровчі заходи, які передбачено Комплексною програмою "Фізичне виховання - здоров'я нації", планами соціально-економічного розвитку трудових колективів та колективними договорами.

2.4. Організовує і проводить огляди, конкурси та інші заходи на кращу постановку фізкультурно-оздоровчої і профілактичної роботи з урахуванням умов праці.

2.5. Рекомендує комплексні вправи, які сприяють поновленню працездатності.

2.6. Проводить навчально-тренувальну роботу у фізкультурно-оздоровчих групах і спортивних секціях.

2.7. Організовує проведення консультацій для тих, хто займається фізичною культурою.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інструктор-методист з фізичної культури та спорту II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інструктор-методист з фізичної культури та спорту II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інструктор-методист з фізичної культури та спорту II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інструктор-методист з фізичної культури та спорту II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інструктор-методист з фізичної культури та спорту II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інструктор-методист з фізичної культури та спорту II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інструктор-методист з фізичної культури та спорту II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інструктор-методист з фізичної культури та спорту II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інструктор-методист з фізичної культури та спорту II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інструктор-методист з фізичної культури та спорту II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інструктор-методист з фізичної культури та спорту II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інструктор-методист з фізичної культури та спорту II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інструктор-методист з фізичної культури та спорту II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інструктор-методист з фізичної культури та спорту II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інструктор-методист з фізичної культури та спорту II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інструктор-методист з фізичної культури та спорту II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.