Інструкція для посади "Старший інструктор-методист спортивної школи", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85. Спортивна діяльність", що затверджен наказом Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 17.10.2002 N 2264. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Старший інструктор-методист спортивної школи" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта (спеціаліст або бакалавр) відповідного напряму підготовки. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інструктора-методиста спортивної школи - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - методику навчання та підготовки спортсменів;
      - чинне законодавство з питань фізичної культури та спорту, з роботи спортивних шкіл.

1.4. Старший інструктор-методист спортивної школи призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Старший інструктор-методист спортивної школи підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Старший інструктор-методист спортивної школи керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Старший інструктор-методист спортивної школи під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює методичну роботу в школі.

2.2. Веде статистичний облік результатів діяльності школи.

2.3. Аналізує та узагальнює результати і змістовність праці тренерів-викладачів.

2.4. Несе відповідальність за ведення навчально-методичної документації, організацію виховної роботи із спортсменами, за їх навчання та відпочинок.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Старший інструктор-методист спортивної школи має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Старший інструктор-методист спортивної школи має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Старший інструктор-методист спортивної школи має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Старший інструктор-методист спортивної школи має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Старший інструктор-методист спортивної школи має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Старший інструктор-методист спортивної школи має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Старший інструктор-методист спортивної школи має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Старший інструктор-методист спортивної школи має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Старший інструктор-методист спортивної школи має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Старший інструктор-методист спортивної школи несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Старший інструктор-методист спортивної школи несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Старший інструктор-методист спортивної школи несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Старший інструктор-методист спортивної школи несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Старший інструктор-методист спортивної школи несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Старший інструктор-методист спортивної школи несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Старший інструктор-методист спортивної школи несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.