Інструкція для посади "Контролер у ливарному виробництві 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер у ливарному виробництві 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера у ливарному виробництві 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес ручного і машинного формування складних, великих, точних і відповідальних деталей, моделей і стрижневих ящиків;
      - технічні умови на матеріали, які застосовує, а також на виготовлення облицювальних сумішей для форм та стрижнів;
      - спосіб перевірки та правильності розташування рознімань та від'ємних частин;
      - основні ливарні властивості чорних та кольорових металів, температурні режими плавлення та заливання металу;
      - способи і види формування та заливання деталей різної складності;
      - способи в'язання та склеювання частин дерева.

1.4. Контролер у ливарному виробництві 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер у ливарному виробництві 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер у ливарному виробництві 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер у ливарному виробництві 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Контролює та приймає за кресленнями, технічними умовами та ескізами складні, великі та відповідальні відливки з різноманітних металів, дерев'яних і металевих моделей та стрижневих ящиків з від'ємними частинами.

2.2. Контролює додержання технологічних процесів під час виплавлення металу.

2.3. Приймає та перевіряє шаблони моделей для різних токарних та фрезерних робіт.

2.4. Здійснює періодичний контроль якості установлення та набирання піддонів, ремонту футерування та сушіння ковшів, а також шихтових і шлакоутворювальних феросплавів.

2.5. Розмічає складні моделі та кокілі за кресленнями.

2.6. Складає звітність з прийнятої і забракованої продукції.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер у ливарному виробництві 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер у ливарному виробництві 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер у ливарному виробництві 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер у ливарному виробництві 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер у ливарному виробництві 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер у ливарному виробництві 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер у ливарному виробництві 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер у ливарному виробництві 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер у ливарному виробництві 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер у ливарному виробництві 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер у ливарному виробництві 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер у ливарному виробництві 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер у ливарному виробництві 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер у ливарному виробництві 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер у ливарному виробництві 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер у ливарному виробництві 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Контроль та приймання: Бабки передні великих токарних верстатів.

5.2. Блоки циліндрів двигунів внутрішнього згоряння потужністю до 736 кВт (1000 к.с.).

5.3. Відливки корпусів насосів.

5.4. Гвинти гребні.

5.5. Головки циліндрів двигунів тракторів, комбайнів.

5.6. Деталі суднової арматури складні, корпуси сервомоторів, бугелі.

5.7. Діафрагми турбін.

5.8. Колеса черв'ячні та з литим зубом незалежно від модуля і діаметра.

5.9. Корпуси редукторів.

5.10. Корпуси двохсідельні та контурні - контроль та перевірка відливок.

5.11. Прес-форми, штампи прості та середньої складності.

5.12. Рами гусеничного ходу для екскаваторів.

5.13. Рами фундаментні дизелів потужністю понад 1472 кВт (2000 к.с.) Спіралі турбін потужністю до 25000 кВт.

5.14. Станини робочих клітей прокатних станів.

5.15. Станини металообробних верстатів та кувальних машин масою понад 15 т.

5.16. Циліндри кувальних молотів та пресів.

5.17. Циліндри парових турбін потужністю до 100000 кВт.

5.18. Чаші шлакові.