Інструкція для посади "Модельник з металевих моделей 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Модельник з металевих моделей 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією модельника з металевих моделей 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи конструювання особливо складних шаблонів;
      - раціональні конструкції моделей та способи визначення площин рознімання моделей та стрижневих ящиків;
      - правила розмічання особливо складних геометричних фігур зі складними переходами;
      - способи та види формування найбільш складних деталей за моделями та шаблонами.

1.4. Модельник з металевих моделей 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Модельник з металевих моделей 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Модельник з металевих моделей 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Модельник з металевих моделей 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виготовляє та ремонтує особливо складні, унікальні фасонні металеві моделі з великою кількістю стрижневих ящиків, внутрішніх порожнин та від'ємних частин.

2.2. Розмічає особливо складні моделі на розмічальній плиті з перенесенням основних точок.

2.3. Виготовляє особливо складні фасонні шаблони для перевірки та оброблення моделей, стрижневих ящиків, копірів, макетів та металевих форм.

2.4. Наносить на шаблони та моделі складні криві лінії.

2.5. Монтує особливо складні моделі на контрольній плиті за допомогою різного контрольно-вимірювального інструменту та приладів.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Модельник з металевих моделей 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Модельник з металевих моделей 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Модельник з металевих моделей 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Модельник з металевих моделей 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Модельник з металевих моделей 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Модельник з металевих моделей 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Модельник з металевих моделей 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Модельник з металевих моделей 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Модельник з металевих моделей 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Модельник з металевих моделей 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Модельник з металевих моделей 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Модельник з металевих моделей 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Модельник з металевих моделей 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Модельник з металевих моделей 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Модельник з металевих моделей 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Модельник з металевих моделей 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Блоки циліндрів двигунів та головки блоків - виготовлення металевих моделей.

5.2. Коробки гідравлічні - виготовлення металевих моделей.

5.3. Корпуси головок автозчіпок - виготовлення металевих моделей.

5.4. Корпуси та кришки редукторів з діаметром понад 1000 мм - виготовлення металевих моделей.

5.5. Кришки блоків двигунів передні - виготовлення металевих моделей.

5.6. Лопатки діафрагм - виготовлення металевих моделей.

5.7. Лопатки гребних гвинтів - виготовлення металевих моделей.

5.8. Рами візків вагонів - виготовлення металевих моделей.

5.9. Редуктори реактивних двигунів великогабаритні - виготовлення металевих моделей та стрижневих ящиків.

5.10. Станини роторів та грязьових насосів - виготовлення металевих моделей.

5.11. Фітинги всіх різновидів та розмірів з конічною різьбою - виготовлення та повне відновлення металевих моделей.