Інструкція для посади "Контролер у ливарному виробництві 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер у ливарному виробництві 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технічні умови на продукцію, яку приймає, і на основні матеріали;
      - способи формування за моделями, плитами і шаблонами по-сухому і по-сирому в ґрунті, в парних багаторознімальних опоках;
      - номенклатуру марок металу, який відливається;
      - ступінь щільності набивання та просушування форм;
      - типи виливниць, які застосовує;
      - способи виготовлення простих моделей та стрижневих ящиків, позначення на кресленнях припусків на лінійну усадку, механічне оброблення та розміри припусків;
      - основні відомості про допуски та квалітети;
      - умовні позначення маркування;
      - призначення і умови застосування контрольно-вимірювальних приладів.

1.4. Контролер у ливарному виробництві 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер у ливарному виробництві 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер у ливарному виробництві 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер у ливарному виробництві 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Контролює та приймає відливки, зібрані форми з перевіркою правильності установлення стрижнів, місць розташування і перетину ливників, випорів, додатків, газовідводів, а також простих дерев'яних та металевих моделей з малим числом стрижневих ящиків простої конфігурації та формувальних шаблонів за кресленнями, ескізами та зразками.

2.2. Відбирає проби вихідних формувальних та стрижневих матеріалів, зразків плавок для аналізу.

2.3. Контролює якість виливниць, піддонів та правильність перенесення маркування; видаляє поверхневі дефекти на зливках.

2.4. Контролює та приймає стрижні та моделі з легкоплавкого матеріалу для нескладних виробів.

2.5. Визначає придатність та відповідність технічним умовам вихідних формувальних, стрижневих матеріалів та моделей, які перевіряє, для формувальних робіт в опоках і ґрунті.

2.6. Визначає вади деревини за зовнішнім виглядом та ступінь їх придатності для виготовлення моделей та стрижневих ящиків.

2.7. Контролює газопроникність та вологість формувальних та стрижневих сумішей.

2.8. Розмічає прості моделі та кокілі за кресленнями.

2.9. Маркує моделі та стрижневі ящики.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер у ливарному виробництві 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер у ливарному виробництві 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер у ливарному виробництві 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер у ливарному виробництві 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер у ливарному виробництві 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер у ливарному виробництві 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер у ливарному виробництві 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер у ливарному виробництві 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер у ливарному виробництві 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер у ливарному виробництві 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер у ливарному виробництві 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер у ливарному виробництві 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер у ливарному виробництві 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер у ливарному виробництві 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер у ливарному виробництві 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер у ливарному виробництві 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Контроль та приймання: Барабани кранові діаметром до 1000 мм та довжиною до 1500 мм і бігуни підкранові.

5.2. Ванни побутові.

5.3. Втулки діаметром до 500 мм.

5.4. Державки для різців, рукояток та ключі.

5.5. Виливниці для зливків масою до 25 т.

5.6. Інструмент металорізальний - свердла, розгортки, зенкери.

5.7. Колеса та шестірні з гладким ободом.

5.8. Корпуси підшипників.

5.9. Маховики та шківи діаметром до 1500 мм і з кривими спицями діаметром до 300 мм.

5.10. Мульди завалочні.

5.11. Опоки.

5.12. Трійники та коліна.

5.13. Шестірні з литим зубом з діаметром до 500 мм.